Logga in
Klubbchefen svarar: "Upplever en god dialo... Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Till dig som är missnöjd

På söndag går Sverige till val, ett val som avgör vårt lands framtid för de kommande fyra åren och längre än så. Om du är missnöjd med den nuvarande regeringen och med utvecklingen i vårt samhälle finns en viktig sak att tänka på: Det är enbart en röst på Moderaterna eller något av de övriga allianspartierna som är en säker och tydlig röst för en annan statsminister och en annan regering.

 

Under valrörelsen har jag träffat på borgerligt sinnade väljare som brukar rösta på något av allianspartierna, men som nu överväger att rösta på SD. Du kanske är en av dem. Du kanske är missnöjd med regeringen, Stefan Löfven, migrationspolitiken, integrationspolitiken, brottsligheten, behandlingen av landsbygden och/eller andra saker och vill protestera.

 

Jag har full respekt för ditt missnöje. Vi har problem i Sverige. Det tar för lång tid innan nyanlända får sitt första jobb. Det är för många som inte lär sig begriplig svenska. Hedersförtryck, moralpoliser och klanvälde är en plåga för många som bor i utsatta stadsdelar. Kriminella gäng har vuxit sig starka. Sverige har fler skjutningar per invånare än nästan alla andra europeiska länder. Många kvinnor är otrygga. Alltför många ser landsbygden som ett museum som ska bevaras orört och dit stadsborna ska kunna åka och titta på träd och fåglar. Drivmedelsskatterna höjs automatiskt varje år. Dieselbilar hotas av körförbud i olika städer, vilket redan har påverkat andrahandsvärdena. Och det här har varit en riktigt dålig mandatperiod i svensk politik. Decemberöverenskommelsen var ett misstag. Den nu sittande regeringen borde aldrig ha tillträtt. Alliansen har gjort för lite för att stoppa dåliga förslag.

 

Det finns också samhällsproblem, som alla partier borde ha talat om tidigare och i ett mer sansat tonläge. Vi alla borde för länge sedan ha diskuterat frågor om migration och integration på samma sakliga sätt som vi närmar oss andra samhällsfrågor. Det är rimligt att resonera om hur många asylsökande som vårt land kan ta emot på kortare och längre sikt. Det är ett svek mot inte minst utsatta kvinnor, om vi inte talar om hedersförtryck, extremism och moralpoliser. Det är märkligt att vi fortfarande inte kräver att den som vill bli svensk medborgare ska lära sig svenska, och därmed kunna göra sig förstådd på en arbetsplats, följa med i den demokratiska debatten och tala med barnens lärare utan tolk. Men den rimliga slutsatsen av allt detta är ändå inte att rösta på SD.

 

Hur missnöjd du än är: Nu räcker det inte att se problemen, nu måste man framför allt visa på vägar för att lösa dem. Vill du att de här allvarliga samhällsproblemen ska lösas bör du rösta på ett sätt som stärker partier som lägger fram konkreta och pragmatiska förslag. Vi moderater har lagt om vår migrationspolitik och vår integrationspolitik och har utarbetat en rad förslag som är genomförbara och fullt finansierade. Inträdesjobb för fler i arbete. Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag. Integrationsplikt för nyanlända vuxna. Krav på kunskaper i svenska för att få bli medborgare. Vi anser också att Sverige bör ta emot färre asylsökande för att klara integrationen av dem som redan kommit och att den som fått avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland snabbt.

 

Och vill du byta statsminister bör du rösta på ett sätt som stärker Ulf Kristerssons möjligheter att bli vald. Om Alliansen blir större än de rödgröna ökar chansen betydligt att vi ska kunna få till ett maktskifte. Varje gång en borgerligt sinnad väljare går över till SD så försvagas Alliansen och risken ökar att de rödgröna partierna blir större än allianspartierna – och att Löfven kan sitta kvar.

 

Till detta kommer att Jimmie Åkesson tydligt har sagt att han kan stödja antingen Stefan Löfven eller Ulf Kristersson som statsminister, beroende på olika omständigheter. En röst på SD kan därmed bli en röst för en ny mandatperiod med Löfven.

 

Borgerligt sinnade väljare borde också ha svårt för ett antal av SD:s sakpolitiska förslag, till exempel ett svenskt utträde ur EU, nej till Nato och ett budgetalternativ som är kraftigt underfinansierat och därmed bäddar för skattehöjningar.

 

Opinionsanalytikern Markus Uvell skrev i onsdags i webbtidningen fplus.se:

”I en färsk undersökning Demoskop har genomfört uppger t ex fler än fyra av tio SD-väljare att de kan tänka sig att stödrösta på Moderaterna ’för att byta regering och få Ulf Kristersson som statsminister’. /…/ Bakgrunden är uppenbar. Moderaterna som parti ligger ganska lågt i mätningarna, runt 20 procent, men stödet för att Ulf Kristersson ska bli statsminister är betydligt större än stödet för en mandatperiod till med Stefan Löfven.

Bland SD-väljare är mönstret särskilt tydligt: bara fyra procent av dem skulle föredra Löfven framför Kristersson. /…/

Många av dessa väljare har sannolikt tidigare röstat på just M, men är besvikna på hur partiet agerat den senaste mandatperioden. De vill protestera mot detta, men inte nödvändigtvis till priset av att de får en annan statsminister än de vill”.

 

Min förhoppning är att du som vill ha en annan statsminister än Stefan Löfven väljer att lägga din röst på ett parti som aktivt och säkert stödjer Ulf Kristersson som statsminister. Du är varmt välkommen att rösta på Moderaterna.

 

Blanda inte ihop misstroendeomröstning med KU

Man ska inte blanda ihop misstroendeomröstning mot ett eller flera statsråd å ena sidan och konstitutionsutskottets granskning å andra sidan. Det finns ingen direkt koppling mellan KU-granskning och misstroendeomröstning. Det är två olika verktyg för att utöva riksdagens kontrollmakt, båda viktiga men olika.
Hittills har KU-kritik ingen gång lett till misstroendeomröstning. Den direkta koppling en del nu vill göra gällande finns inte.
KU utkräver politiskt ansvar på juridisk grund. Misstroendeförklaringar kan ha så många fler bottnar än att en minister brutit mot en norm.
Det är inget märkligt att kräva misstroendeförklaring så snart det finns grund att anse förtroendet förbrukat, även om KU utreder juridik, olika detaljer i skeendet mm senare. Dessutom blir statsministerns roll en viktig del i KU:s granskning. Han är inte nu föremål för krav på misstroendeomröstning.

Våldsvänsterns härjningar i Hamburg

Våldsvänsterns fruktansvärda härjningar i Hamburg väcker till liv dystra minnen från Göteborg. Efter EU-toppmötet i Göteborg blev det slut med toppmöten i respektive ordförandeland. Säkerhetsaspekter var en bidragande orsak. Numera hålls som bekant alla toppmöten i Bryssel. Om inte världsledare kan träffas under fredliga former utan att vänsterextremister drar skövlande genom staden får vi en sämre och farligare värld.

Så här sade jag om vänsterextremister i en riksdagsdebatt för någon månad sedan (då jag vände mig till i tur och ordning vänsterextremister, högerextremister och extrema islamister): "Du som är vänsterextremist, du säger att du tror på rättvisa och jämlikhet, men i själva verket tror du på den starkes rätt och sätter dig själv före alla andra. Demokratin ger varje människa en röst, den tydligaste formen av jämlikhet – men du accepterar inte demokratin när du tycker att fel beslut fattas. Du är redo att använda våld och hot mot meningsmotståndare och poliser. När jag säger att polisens uppgift är att skydda de svaga mot övergrepp, så säger du ”all cops are bastards”. Men den som hatar polisen hatar också rättvisan, den som kastar sten på polisen kastar sten på de svaga. Den som föraktar demokratin föraktar också jämlikheten."

I Kinda om våldsbejakande extremism

Mycket bra besök i Kisa idag om Kinda kommuns arbete med integration och för att förebygga våldsbejakande extremism. Kinda har tagit riskerna på allvar och gjort både handlingsplan och lägesbedömning. Mindre kommuner har fördelar genom kortare beslutsvägar och enklare möjligheter till samarbete mellan olika förvaltningar.

KU-kritik mot regeringen

KU presenterade sin granskning av regeringen. Bred enighet bakom alla slutsatser.

 

 

http://www.dn.se/nyheter/politik/hardast-ku-kritik-mot-ygeman-och-bah-kuhnke/

Dagens riksdagsdebatt om våldsbejakande extremism

 

Vände mig direkt till vänsterextremister, högerextremister och islamistiska extremister i dagens riksdagsdebatt:

Du som är vänsterextremist, du säger att du tror på rättvisa och jämlikhet, men i själva verket tror du på den starkes rätt och sätter dig själv före alla andra. Demokratin ger varje människa en röst, den tydligaste formen av jämlikhet – men du accepterar inte demokratin när du tycker att fel beslut fattas. Du är redo att använda våld och hot mot meningsmotståndare och poliser. När jag säger att polisens uppgift är att skydda de svaga mot övergrepp, så säger du ”all cops are bastards”. Men den som hatar polisen hatar också rättvisan, den som kastar sten på polisen kastar sten på de svaga. Den som föraktar demokratin föraktar också jämlikheten.

Du som är högerextremist, du säger att du älskar Sverige, men i själva verket hatar du allt det som Sverige står för. I Sverige har vi skyddat enskildas rättigheter på olika sätt sedan medeltiden och vi skapade världens första tryckfrihetsgrundlag för 250 år sedan. Principen om alla människors lika värde framgår av regeringsformen och genomsyrar all lagstiftning. Sverige slog in på vägen mot demokratisering redan 1809 och har varit en fullvärdig demokrati sedan 1921. Man kan inte älska Sverige och samtidigt hata demokratin, man kan inte älska Sverige och samtidigt mörda människor med en annan hudfärg, man kan inte älska Sverige och samtidigt hata jämställdhet, yttrandefrihet och rättsstaten. Du som hatar demokratin hatar också Sverige.

Du som är militant islamist tror att religionen ger dig rätten att mörda alla som tror på något annat än du gör, du tror att samhällen ska byggas med våld och underkastelse, du vill provocera fram misstänksamhet mot muslimer och skapa splittring i vårt samhälle. Vi vet att din extrema version av islam avvisas av den stora majoriteten av världens muslimer. De delar vår avsky inför den ondska du står för. Vi vet att fria samhällen är oändligt starkare och rikare än samhällen som bygger på fruktan och förtryck. Vi vet att vårt samhälle och vår sammanhållning kan stå pall för ett terrorangrepp eller flera. Om du eller dina anhängare försöker angripa Sverige igen kan vi lova att Sverige inte kommer att ge vika, Sverige kommer att vara redo, Sverige kommer att stå emot och slå tillbaka.

Andreas Norlén är riksdagens talman.


* Juris doktor, född 1973, bosatt i Norrköping.


* Har tidigare bland annat arbetat som lärare och forskare i affärsjuridik vid Linköpings universitet.

  • Twitter
  • Andreas Norlén

Sportbloggar