Logga in
Nye tyskens mål - vinna VM-guld i år Speedwaybloggen Speedwaybloggen
Vädersponsor:

Staten måste kliva fram när det gäller IS-återvändare

I veckan frågade vi ut kultur- och demokratiministern i konstitutionsutskottet om IS-återvändare och annat förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Jag sade efter KU-sammanträdet att regeringen brister i trovärdighet i hanteringen av IS-återvändare. Riksdagen krävde i februari 2016 att regeringen skulle se till att myndigheter och kommuner hade beredskap att hantera återvändare - regeringen ansåg i september 2016 att jobbet var klart, efter att vissa riktlinjer utarbetats, men kunde inte redovisa om någon konkret beredskap fanns någonstans. KU godtog därför inte regeringens åsikt att jobbet var gjort - på goda grunder har det visat sig. Men trovärdigheten brister förstås när ministern nu presenterar nya åtgärder - eftersom hon tyckte att hon var klar i höstas.

Staten måste ta en tydligare roll när det gäller IS-återvändare. Så här sade jag till SvD:

"– Poltiken hittills där man pekat på kommunerna med visst utbildningsstöd från staten har inte varit tillräckligt.

Anderas Norlén pekar på flera exempel från Europa som han anser att regeringen bör ta efter.

– Vi har från M:s sida tagit upp Danmark där man invigt ett center mot våldsbejakande islamism som ska ska samla och sprida kunskap och Frankrike som har ett centrum för avradikalisering, säger Andreas Norlén."

https://www.svd.se/m-bah-kuhnke-gor-en-omvandelse-under-galgen/om/hotet-mot-sverige

Blanda inte ihop misstroendeomröstning med KU

Man ska inte blanda ihop misstroendeomröstning mot ett eller flera statsråd å ena sidan och konstitutionsutskottets granskning å andra sidan. Det finns ingen direkt koppling mellan KU-granskning och misstroendeomröstning. Det är två olika verktyg för att utöva riksdagens kontrollmakt, båda viktiga men olika.
Hittills har KU-kritik ingen gång lett till misstroendeomröstning. Den direkta koppling en del nu vill göra gällande finns inte.
KU utkräver politiskt ansvar på juridisk grund. Misstroendeförklaringar kan ha så många fler bottnar än att en minister brutit mot en norm.
Det är inget märkligt att kräva misstroendeförklaring så snart det finns grund att anse förtroendet förbrukat, även om KU utreder juridik, olika detaljer i skeendet mm senare. Dessutom blir statsministerns roll en viktig del i KU:s granskning. Han är inte nu föremål för krav på misstroendeomröstning.

Våldsvänsterns härjningar i Hamburg

Våldsvänsterns fruktansvärda härjningar i Hamburg väcker till liv dystra minnen från Göteborg. Efter EU-toppmötet i Göteborg blev det slut med toppmöten i respektive ordförandeland. Säkerhetsaspekter var en bidragande orsak. Numera hålls som bekant alla toppmöten i Bryssel. Om inte världsledare kan träffas under fredliga former utan att vänsterextremister drar skövlande genom staden får vi en sämre och farligare värld.

Så här sade jag om vänsterextremister i en riksdagsdebatt för någon månad sedan (då jag vände mig till i tur och ordning vänsterextremister, högerextremister och extrema islamister): "Du som är vänsterextremist, du säger att du tror på rättvisa och jämlikhet, men i själva verket tror du på den starkes rätt och sätter dig själv före alla andra. Demokratin ger varje människa en röst, den tydligaste formen av jämlikhet – men du accepterar inte demokratin när du tycker att fel beslut fattas. Du är redo att använda våld och hot mot meningsmotståndare och poliser. När jag säger att polisens uppgift är att skydda de svaga mot övergrepp, så säger du ”all cops are bastards”. Men den som hatar polisen hatar också rättvisan, den som kastar sten på polisen kastar sten på de svaga. Den som föraktar demokratin föraktar också jämlikheten."

I Kinda om våldsbejakande extremism

Mycket bra besök i Kisa idag om Kinda kommuns arbete med integration och för att förebygga våldsbejakande extremism. Kinda har tagit riskerna på allvar och gjort både handlingsplan och lägesbedömning. Mindre kommuner har fördelar genom kortare beslutsvägar och enklare möjligheter till samarbete mellan olika förvaltningar.

KU-kritik mot regeringen

KU presenterade sin granskning av regeringen. Bred enighet bakom alla slutsatser.

 

 

http://www.dn.se/nyheter/politik/hardast-ku-kritik-mot-ygeman-och-bah-kuhnke/

Dagens riksdagsdebatt om våldsbejakande extremism

 

Vände mig direkt till vänsterextremister, högerextremister och islamistiska extremister i dagens riksdagsdebatt:

Du som är vänsterextremist, du säger att du tror på rättvisa och jämlikhet, men i själva verket tror du på den starkes rätt och sätter dig själv före alla andra. Demokratin ger varje människa en röst, den tydligaste formen av jämlikhet – men du accepterar inte demokratin när du tycker att fel beslut fattas. Du är redo att använda våld och hot mot meningsmotståndare och poliser. När jag säger att polisens uppgift är att skydda de svaga mot övergrepp, så säger du ”all cops are bastards”. Men den som hatar polisen hatar också rättvisan, den som kastar sten på polisen kastar sten på de svaga. Den som föraktar demokratin föraktar också jämlikheten.

Du som är högerextremist, du säger att du älskar Sverige, men i själva verket hatar du allt det som Sverige står för. I Sverige har vi skyddat enskildas rättigheter på olika sätt sedan medeltiden och vi skapade världens första tryckfrihetsgrundlag för 250 år sedan. Principen om alla människors lika värde framgår av regeringsformen och genomsyrar all lagstiftning. Sverige slog in på vägen mot demokratisering redan 1809 och har varit en fullvärdig demokrati sedan 1921. Man kan inte älska Sverige och samtidigt hata demokratin, man kan inte älska Sverige och samtidigt mörda människor med en annan hudfärg, man kan inte älska Sverige och samtidigt hata jämställdhet, yttrandefrihet och rättsstaten. Du som hatar demokratin hatar också Sverige.

Du som är militant islamist tror att religionen ger dig rätten att mörda alla som tror på något annat än du gör, du tror att samhällen ska byggas med våld och underkastelse, du vill provocera fram misstänksamhet mot muslimer och skapa splittring i vårt samhälle. Vi vet att din extrema version av islam avvisas av den stora majoriteten av världens muslimer. De delar vår avsky inför den ondska du står för. Vi vet att fria samhällen är oändligt starkare och rikare än samhällen som bygger på fruktan och förtryck. Vi vet att vårt samhälle och vår sammanhållning kan stå pall för ett terrorangrepp eller flera. Om du eller dina anhängare försöker angripa Sverige igen kan vi lova att Sverige inte kommer att ge vika, Sverige kommer att vara redo, Sverige kommer att stå emot och slå tillbaka.

Andreas Norlén är riksdagens talman.


* Juris doktor, född 1973, bosatt i Norrköping.


* Har tidigare bland annat arbetat som lärare och forskare i affärsjuridik vid Linköpings universitet.

  • Twitter
  • Andreas Norlén

Sportbloggar