Logga in
Logga ut
Skam den som ger sig Mirzas fotbollsblogg Mirzas fotbollsblogg
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Om poster och förhandlingar i kommunen

Jo – det har ju varit en hel del diskussioner om valteknisk samverkan, rådsposter och majoriteter i kommunen senaste veckorna. För de flesta norrköpingsbor säkerligen smått obegripligt och ganska ointressant. Jag håller med om det, det viktiga är ju politiken och besluten. Men hur dessa blir har förstås mycket att göra med just med majoriteter och hur poster fördelas.

Jag tycker att Vänsterpartiet Norrköping gjort en bra förhandling med M och MP. Med den förhandlingen så får vi fler platser i nämnder för våra fritidspolitiker och den styrande kvartetten (S, C, L, KD) förlorar sin majoritet i stora nämnder som den viktiga kommunstyrelsen. Det är bra för oss för det betyder att de måste prata med oppositionen för att få igenom sina förslag. Då Kvartetten knappast lär prata ihop sig med SD gör det att vi, MP och Moderaterna var för sig i praktiken blir vågmästare. SD:s inflytande blir alltså 0 samtidigt som kvartetten måste bekänna färg – vill de prata med oss och driva vänsterpolitik eller med högern och föra högerpolitik.

Det ska också betonas att detta enbart och endast är en valteknisk samverkan med M och MP – det finns ingen politik alls däri, och det är få frågor vi lär vara överens om med moderaterna under mandatperioden. Om vi inte skulle göra det utan enbart Kvartetten skulle ha valteknisk samverkan skulle inte heller väljarnas röster få det genomslag de borde då kvartetten skulle fortsätta ha majoritet i nämnderna. Vilket ju inte motsvarar valresultatet.

Frågan om kommunalråd är lite annorlunda. Dessa väljs med majoritetsval i fullmäktige. Vi är överens med M och MP att det inte är rimligt att Kvartetten, som nu är i minoritet ska ha 6 råd och oppositionen som är fler i fullmäktige ska dela på 3. Därför har vi föreslagit att fördelningen ska vara 5-4 till kvartettens fördel istället (vilket också är generöst). I tidningarna ser det ut som att också SD kommer att rösta för det förslaget men det vet vi faktiskt inte förrän på kommunfullmäktige på måndag.

Vi har också gjort upp med M och MP om att vi och MP får dela på en av oppositionsrådsposterna och moderaterna får två i kraft av sin storlek. Vad som händer med den sista oppositionsrådsposten är oklart. Det sitter 8 partier i kommunfullmäktige och alla kan föreslå och rösta som de vill. Något som dock är klart är att Vänsterpartiet aldrig kommer att rösta på SD. Och att utan våra samtal med M och MP hade Vänsterpartiet som är den tydligaste antirasistiska kraften i norrköpingspolitiken varken haft oppositionsråd eller den politiska vågmästarroll vi nu kan få.

Att Socialdemokrater är upprörda över detta är inte konstigt, de tappar både makt, avlönade heltidsuppdrag och andra poster. Men deras tonläge är stundtals väl överspänt. Det är ett nytt läge i Norrköpingspolitiken nu. Kvartetten saknar majoritet, det finns fyra olika och fristående ”oppositionsblock” och Vänsterpartiet har tack vare ökat väljarstöd stärkt sin position rejält.

Våra viktigaste frågor är dem vi gick till val på, och de kommer vi att fortsätta driva i en ny situation:
Vi vill satsa på välfärden – inte privatisterna.
Vi vill bygga bostäder åt alla – inte bara dom rika.
Vi vill bekämpa arbetslösheten – inte dom arbetslösa.
Vi vill investera i hela Norrköping – inte bara innerstan.

Ett starkt vänsterval i Norrköping!

Visst satt jag på valvakan och hoppades på tvåsiffrigt. Men när man vertkligen tittar på resultatet måste man säga att Vänsterpartiet gjorde ett riktigt starkt val, särskilt i Norrköping. Några korta punkter:

 • Vi gick fram 2,6% till 8,2 och överträffar riksgenomsnittet.
 • Vi fick över 2500 nya röster (totalt över 7200).
 • Vi ökade i kommunfullmäktige från 5 till 7 mandat och från 3 till 4 ersättare.
 • Vi hade över 100 aktiva valarbetare i valrörelsen.
 • Vi har under året fått nästan 100 nya medlemmar.
 • Vi gör detta trots att FI i princip behåller sina röstandel, många av deras väljare är nära oss.
 • Vi går ännu bättre i Regionvalet och vårt nej till nedskärningarna ger 9,6% i Norrköping.
 • Vi får mellan 10-18% i 25 valkretsar i centrala och södra stadsdelarna.


Det är det tredje bästa valresultat vänstern någonsin gjort i Norrköping!

Trots det fortsätter kvartetten styra kommunen i minoritet. Det är synd för det kommer sannolikt innebära nedskärningar i välfärden, utförsäljningar, privatiseringar och att det enbart kommer byggas för höginkomsttagare. Valresultatet och alla nya aktivister och medlemmar gör dock att vi har ett fantastiskt läge för att fortsätta bygga en stark vänsterrörelse - För ett Norrköping för alla, inte bara de rika!


För övrigt är det tragiskt att se hur alliansen via talmansvalet och avsättandet av Löfven nu visat att verkar beredda att försöka ta makten även fast det skulle innebära att ge makt över Sverige åt SD. Jag hoppas nu att L och C står upp för sin liberala antirasism och säger nej till en högerregering med stöd av de bruna. Tyvärr tror jag risken är stor för många talmansrundor innan en regering finns på plats. Och i värsta kan resultaet bli iskall högerpolitik med rasistiska inslag. I samband med en lågkonjunktur kan det sluta riktigt illa. Jag hoppas verkligen jag får fel.

10 skäl att rösta på V imorgon!

Om vänstern får styra Norrköping!

Jonas Sjöstedt tror på en "Vänsterknall" i Norrköping på valnatten. Vänsterpartiet ligger nu stadigt rejält över 10 % i opinionen och i Norrköping talar våra över 100 valarbetare om en Vänstervåg. Med det i ryggen vill vi nu inför väljarna konkret presentera hur en vänsterstyrd kommun efter valet skulle se ut och vilka frågor vi skulle ta tag i först. Vi representerar hela Norrköping, och vi har en plan och är redo att ta ansvar för hela kommunpolitiken.

Här presenterar vi fem tilltänkta och starka kommunalrådskandidater som var och en berättar om två av de viktigaste sakerna som vi vill sätta igång med de 100 första dagarna om vi får Norrköpingsbornas förtroende!

Nicklas Lundström skulle kunna bli Kommunstyrelsens ordförande

1. - Kommunens ekonomi är i det stora hela mycket bra i dagsläget. Men vi vill satsa på andra saker än kvartetten. Vi tycker att man ska spara något mindre i ladorna, men ändå mer än de flesta kommuner. Det skulle frigöra 50 miljoner per år till välfärden. Vi vill också sluta stödja flygplatsen med skattepengar vilket skulle ge nästan lika mycket till.

2. - Norrköpings undersköterskor gör ett avancerat och samhällsbärande arbete men tjänar nästan sämst i landet. Dom ska helt enkelt ha 1000 kronor mer i månadslön. Senare vill vi gå igenom samtliga kommunens yrkesgrupper och lyfta dem med lägst betalt.

Anna Björkdahl skulle ta posten som ordförande i stadsplaneringsnämnden

3. - Det behövs ganska akut en storrenovering och utbyggnad av Hagebyhallen. Trots att området är barntätt så är idrottshallen från 60-talet och ganska sliten. Sedan behöver vi ta tag i fler Idrottsplatser, särskilt i södra delarna av staden och Marielund.

4. - Vi vill också snabbt komma igång med planeringen av 1000 nya bostäder i området kring Hageby, Ljura och Navestad, minst hälften av dem ska vara billigare hyresrätter. Där är tyvärr bostadsbristen stor idag.

Deniz Butros blir ordförande i Tekniska nämnden och jämställdhetskommunalråd:

Jämställdhetskommunalråd är ett nytt uppdrag som Vänsterpartiet vill införa för att verkligen sätta fokus på jämställdhetsfrågor. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och nu vill vi sätta de här frågorna högt upp på dagordningen. Förutom att höja kvinnors löner och underlätta föräldraledighet för de anställda, ska hela organisationen jobba med jämställdhetsperspektiv.

5. - Socialdemokraterna och högern har tyvärr skjutit upp byggandet av spårväg till Vrinnevi. Det tycker vi är ett misstag. Vi vill bygga så fort som möjligt medan det finns statsbidrag att söka och innan ostlänkenbygget sätter igång på riktigt och slukar alla resurser.

6. - Norrköping måste också bli en bättre cykelstad, både för miljöns och människornas skull, vårt cykelnät är helt enkelt alldeles för dåligt för en så stor stad och behöver upprustas och byggas ut så snabbt som möjligt.

Mona Olsson tar över posten som utbildningsnämndens ordförande:

7. - Vänsterpartiet vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till minst 30 timmar per vecka i förskolan. Alla barn ska få ta del av den pedagogik och sociala gemenskap som förskolan ger. Det betyder självklart också att vi behöver anställa fler i förskolan och ge dem en rimligare arbetsmiljö.

8. - Vi vill också satsa på fler skolkuratorer och stärka elevhälsan, många barn och unga mår dåligt idag och det måste vi ta tag i.

Ricardo Olivares är tilltänkt som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

9. -Vi vill omedelbart påbörja införandet av storskaliga försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. Det har visat sig få ner sjukskrivningarna och bättre arbetsmiljö behövs för att vi ska kunna anställa undersköterskor i framtiden. I ett första steg erbjuder vi möjligheten till två enheter i hemtjänsten och två äldreboenden.

10. - Vänsterpartiet kommer också att avskaffa det katastrofala privatiseringsexperimentet inom hemtjänsten. Nästan inga äldre har valt de privata företagen och omorganiseringen har blivit väldigt dyr för kommunen. Dessutom är det såklart slöseri med knappa skattepengar när en stor del av pengarna går direkt till privata vinster istället för till omsorg om våra äldre.

Vänsterpartiet i Norrköping söker nu ditt stöd för att påbörja alla dessa stora förändringar inom 100 dagar från valet. Politik handlar om att förändra – och vi vill bygga ett jämlikt Norrköping. Vi startar den 10 september!

Länk till hela valplattformen

Folkbladets artikel

NT:s artikel

1000 lägenheter där dom behövs!

Vänsterpartiet har under hela mandatperioden drivit på för byggandet av fler och billigare hyresrätter i Norrköping. I veckan presenterade vi vår nya valfråga om att efter valet börja bygga rejält i Hageby, Navestad och Ljura.

Bostadssituationen i Norrköping har förändrats dramatiskt de senaste åren, bostadsbristen har slagit nya rekord och den slår hårdast mot de som saknar kontakter eller tjock plånbok. Bostadsbristen drabbar till exempel många norrköpingsbor Hageby, Navestad och Ljura hårt.

Sedan 2001 har befolkningen i Hageby ökat med 2136 personer Men nästan inga lägenheter har byggts under perioden! Vänsterpartiet tänker inte blunda för detta. Trångboddheten måste byggas bort!

Kommunen ska inte bara satsa i centrum. Hageby är vackert, har bra förbindelser, handel och fina grönområden. Här vill vi investera i både bostäder, bättre parker och en ny idrottshall för att få området att verkligen blomstra.

1000 kr mer till undersköterskorna!

Jag gick nyligen med hemtjänsten i Haga. För den som gör det blir det tydligt att undersköterska i hemtjänsten är ett extremt högkvalificerat jobb. Personalen ska klara en massa olika uppgifter hos varje brukare inklusive att hantera medicinering och en hel del olika tekniska hjälpmedel. Samtidigt som bemötande och kommunikation ska fungera i massor av olika situationer, ibland krävande sådana.

 

Allt detta görs under stark tidspress där minuterna räknas och flera olika program ska användas för att registrera varje besök och insats. Det är för mig och för Vänsterpartiet i Norrköping helt uppenbart att dessa yrkeskvinnor (för det är mest kvinnor) gör ett av de absolut viktigaste jobben i vårt samhälle.  Att arbeta med främst våra äldsta och sjukaste så att de kan leva ett gott liv även på ålderns höst. För detta förtjänar verkligen mer lön för sin möda.

 

Vänsterpartiet i Norrköping går nu ut med en ny valfråga – att höja lönen för denna tragiskt eftersatta grupp.  Vi föreslår utöver kollektivavtalseniga löneökningar ett extra påslag på 1000 kronor i månadslön till alla undersköterskor anställa av kommunen. Det är inte värdigt att det bara är tre kommuner i Sverige som har betalar sämre än Norrköping. Det vill vi ändra på om vi får väljarnas förtroende. Så ser en verklig politik för jämlikhet och jämställdhet ut.

 

Det kommer att 27 miljoner kronor vilket i kommunbudgeten inte är en särskilt stor kostnad. Förslaget finansieras fullt ut genom omprioritering i lönepotten, Vänsterpartiets nationella äldreomsorgssatsning och att vi vill sänka kommunens överskottsmål något.

 

Det är dock inte den enda satsning vi gör på Undersköterskorna. Tidigare har vi drivit och fortsätter att driva:

 • Att erbjuda undersköterskor sjuksköterskeutbildning. Vänsterpartiet ville ge möjlighet att omskola sig under delar av arbetstiden och med ekonomiskt stöd.
 • Att införa försök med 6 timmars arbetsdag på minst 3 hemtjänstenheter i Norrköping. Detta är något vi drivit länge och nu är det dags att se hur det fungerar i praktiken i vår kommun.
 • Att införa träning på arbetstid. Hemtjänstpersonal har ofta en tuff och stressig arbetsmiljö. Därför gör vi en satsning för att få ned sjuktalen genom att erbjuda fysisk träning på arbetstid. 

Det här ska ställas emot Kvartetten och Socialdemokraternas politik gentemot undersköterskorna. Där är deras stora ”insats” att delar av hemtjänsten privatiserats och att personalen där både har förlorat sin rätt att jobba heltid och att slippa de förhatliga delade turerna. Nej det får vara nog nu.

 

Alla undersköterskor, och alla norrköpingsbor som tycker att vi ska satsa på äldreomsorgen har ett val att göra den 9 september. Tillsammans kan vi bygga en äldreomsorg att vara stolta över!

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

 • Mest lästa bloggar
Fotbollsbloggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se