Vi kan inte vara naiva mot Peking

Frankrike är ett av få länder i EU som verkar ha en uttänkt strategi vad gäller forskarutbyte med Kina.

Hur världen kommer att se ut efter Coronaepedemin är det ingen av oss som vet, för att konstatera det uppenbara.  Att Kina även efter denna världsomvälvande händelse kommer att fortsätta spela en central roll för oss i väst är däremot uppenbart. 

Trots att Peking sedan flera år tillbaka är öppna med sina globala maktambitioner har Europas svar varit saktfärdigt och yrvaket. 

Tyskland är inget undantag. Die Welt (12/3) skriver om en rapport från Max Planck-institutet i Freiburg som varnar för naiviteten som präglar tyska universitets relation till Kina. Insikten inom den tyska akademin om att Peking använder gästforskare för att spionera på omvärlden är mycket låg. 

 

Oftast avslöjas spionaget när laptops ”försvinner” eller i samband med att stora datamängder olovligen skickas till kinesiska servrar. En del universitet och institutioner har förvisso rutiner för att inte obehöriga personer får tillgång till känsliga områden – andra anser att den vetenskapliga friheten förutsätter att allmänheten har fri tillgång till universitet. Till och med när spionage har kunnat avslöjats. 

Några universitet anser till och med att det ömsesidiga förtroendet mellan gästforskare och institution väger tyngre än eventuella hotbilder, vilket försvårar ett proaktivt arbete. 

Bakgrundskontroller utförs inte heller. Så visade sig en professor i ingenjörsvetenskap från Xian även vara generalmajor i Folkets befrielsearmé (PLA). För att bara nämna ett exempel (Die Welt 27/12-19). Den stora faran: kunskaper i civil teknik förskaffad utomlands implementeras av den kinesiska militären.

 

Bristen på en federal koordinering av säkerheten och vilka riktlinjer som bör gälla i kontakter med utländska forskare är uppenbar. I dag är det upp till de enskilda delstaterna och universiteten att ta ansvar. Frankrike är ett av få länder i EU som verkar ha en uttänkt strategi vad gäller forskarutbyte med Kina – på institutionerna finns det tjänstemän som står i kontakt med departement och myndigheter.

Tyvärr delar Sverige och Tyskland samma naiva, för att inte säga destruktiva, inställning till Kina. I den läsvärda rapporten ”Underrättelsehotet mot Sverige” (Frivärld, 2019) så konstaterar Sveriges tidigare MUST-chef Stefan Kristiansson, bland mycket annat, att Sverige är ett av de länder i världen som har flest forskare med koppling till PLA.

Förnekelse är aldrig ett bra förhållningssätt. Det gäller i allra högsta grad även inom utrikespolitiken.

Erik Thyselius är verksam vid Axess Publishing och programledare för Axess TV:s Panelen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Thyselius

Ämnen du kan följa