Ledare Vissa politiska förslag är det lätt att ha positiva eller negativa åsikter kring, andra väcker långt mindre känslor. Men det finns också förslag där tydliga för- och nackdelar väger nära nog jämnt. Tjänstemannaförslaget om bevakningsverksamhet i Norrköping är ett nästan övertydligt exempel.

Bakgrunden är ett ökat behov av väktare – ett resultat av ökat våld i samhället, inte minst i offentliga miljöer, och den nästan permanenta polisbristen. Låt oss vara ärliga med detta.

Men låt oss också vara ärliga med att ökad användning av väktare haft god effekt. Stadsbiblioteket är ett uppenbart exempel, men det handlar också om skolor liksom i olika situationer inom vård och omsorg.

Att betala för olika insatser vid behov kan långsiktigt dock vara oekonomiskt, i synnerhet som behoven tyvärr inte lär bli mindre under överskådlig framtid. Därför föreslås kommunstyrelsen att införa en fast väktarorganisation. Tjänsterna ska upphandlas, men om det inte finns intresse på marknaden bör kommunen bygga upp verksamheten i egen regi. Kan också låta rimligt.

Om det nu inte vore för att det finns inte bara ett utan flera men. När ett parti som Moderaterna – som gjort lag och ordning till sitt signum under decennier – ställer sig tveksamt förstår man att allting inte är svart eller vitt, i synnerhet som Miljöpartiet (med ett helt annat rykte i ordningsfrågor) åtminstone tidigare också varit tveksamma.

"Risken är att kommunen ställer krav som inget företag kan uppfylla" säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M). Det kan låta som en överdriven farhåga, men är i själva verket en berättigad fråga. Åtminstone socialdemokrater lär inte ha mycket mot ökad kommunalisering. Tänk bara på turerna kring sophämtning!

Ytterligare arbetsuppgifter för kommunen brukar innebära ytterligare kostnader och då kommer debatten om en "nödvändig" skattehöjning förr eller senare som ett brev på posten – oavsett om tjänsterna köps upp eller inte. I den meningen fungerar dagens lösning, med uppköp vid behov, som en återhållande faktor. Lönsam blir en fast organisation bara om den inte tillåts växa.

Dessutom har ju skattebetalarna redan betalt för sin trygghet! Med all respekt för väktarnas viktiga insatser, bör de inte fungera som en sorts inofficiell reservpolis. Det behövs fler poliser på gator och torg – ofta i bokstavlig mening. Polisen behövs därvidlag inte bara i så kallade usatta och särskilt brottsbenägna områden, utan också på lite lugnare platser där Medelsvensson rör sig. I andra fall riskerar de trygga områdena snart att vara oroliga de med.

Vart samhällsutvecklingen är på väg råder det tyvärr lite tvekan kring. Man kan bara hoppas att regeringens utlovade satsningar på polisen verkligen infinner sig. I andra fall kommer inte bara Norrköping, utan många andra kommuner att tvingas kompensera polisbrist med fler inhandlade väktartjänster. Det finns goda skäl att fråga sig vad vi egentligen får för världens högsta skatter och hur vi hamnat här.