Tryggare skola utan BEO

22 augusti 2019 04:00

Det är bara att inse. Barn- och elevombudet, BEO, behöver läggas ned. Inte för att den inte behövs, utan för att den bara gör allt värre.

BEO är en del av Skolinspektionen och har i uppdrag att arbeta mot mobbning och kränkningar i skolan. Tanken att det finns någon som tar vara på elevernas rättigheter är god. Myndigheten kan kräva skadestånd av huvudmän som inte lever upp till kraven.

Det låter bra. I praktiken har dock BEO blivit en instans som går på tvärs med resten av Skolsverige. Övriga kämpar huvudsakligen med att på olika sätt skapa en skola där det råder lugn och ro så att eleverna åtminstone kan koncentrera sig på utbildningen. Barn- och elevombudet förefaller däremot kämpa för att lärare inte ska våga ingripa mot stökiga elever. Därtill fostras de senare i en kränkthetskultur vars yttersta belöning är ett skadestånd från kommunen.

BEO har gång på gång drivit fall där lärare har försökt ingripa mot stök och bråk. I fjol fick en skola vite för att en lärare hållit fast en elev som kastat tunga föremål. För ungefär ett och ett halvt år sedan hade en grupp högstadieelever parkerat sig i en soffa som blockerade vägen i en korridor. Efter uppmaning vägrade likväl en av eleverna att flytta på sig och gjorde i stället sitt yttersta för att hålla sig fast vid soffan. En lärare klev in och lyfte bort vederbörande.

Där kunde historien ha tagit slut. BEO anser dock att saken inte är utagerad utan håller fast vid att eleven har kränkts och vill att kommunen ska betala skadestånd till den störande eleven. Efter att kommunen har friats i tings- och hovrätt har BEO nu överklagat till Högsta domstolen.

Att lärare inte upplever sig ha befogenhet att ingripa mot elever som stör är ett problem. Varje dag tvingas oräkneliga elever gå till skolan fast de inte trivs där. Det är stökigt och bråkigt och ingen verkar kunna göra något åt det. Att sätta näsan i läroboken och ägna sig åt sitt är svårt när det gapas och skriks.

Ingen har rätt att hindra andra elever från att ta till sig utbildningen. Utöver det moraliska har vi skolplikt i Sverige. Det är skolans och lärarnas ansvar att se till att skolan är en så bra miljö som möjligt för inlärning. I det ingår att hantera de elever som är inställda på att göra skolgången till en pina för övriga elever.

Att ingripa mot störande elever är inte att kränka dem. Att inte agera mot stöket är däremot en kränkning mot alla de elever som berövas den utbildning de har rätt till.

Genom sin aktivism förvränger BEO synen på vad som är acceptabelt beteende och förstör skolgången för merparten av eleverna. Det är ett olämpligt sätt att garantera elevers rättigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Persson