Ledare Jätteföretag som Amazon, Facebook och Google lockas till Sverige med löften om billig el till serverhallar. Men strategin kan ifrågasättas när risken för elbrist ökar.

Serverhallar slukar el. Men anläggningarna har blivit billigare att driva för ägarna – från och med den 1 januari 2017 sänktes energiskatten för datacenter med 97 procent, till 0,5 öre i skatt per kilowattimme. Därmed jämställdes datacentren med tillverkningsindustri, trots att serverhallarna skapar långt färre jobb än den klassiska industrin.

Den senaste tiden har det dock rapporterats om att alla datahallar inte kan dra nytta av reduktionen. Skatteverket har nu ändrat sin tolkning av vilka företag som får ta del av skattesänkningen på energi (DI 3/3). Efter det nya beslutet får bara de företag som även äger utrustningen i hallar ta del av skattesänkningen. Det innebär att de globala jättarna – som Facebook och Amazon – fortsatt gynnas, samtidigt som många lokala aktörer åker på en skattesmäll.

Möjligen är situationen ett uttryck för att svenska politiker har tjusats av de globala techbolagen. Det ger en strålglans att få hit giganter som Facebook, Google och Amazon. Situationen är lite som när den amerikanska restaurangkedjan Pizza Hut etablerade sig i Norrköping, dess blotta närvaro ger en air av den stora världen. Att serverhallarna slukar el, sysselsätter få och företagen bakom dem lär ha en låg tröskel för att flytta till andra länder verkar underordnat drömmen om bolagen från Silicon Valley.

De politiska partierna verkar samtidigt hyfsat enade i frågan. Bakom etableringen av serverhallar i Sverige finns partier av allehanda färger. Under Annie Lööfs (C) tid som näringsminister gavs Facebook statliga etableringsstöd, totalt har bolaget fått 139 miljoner kronor från staten. Och i rollen som näringsminister sade Mikael Damberg (S) under förra året till Dagens Industri (19/12) att han såg datacenter som en ny basindustri. I samma intervju avfärdade också Damberg i stort risken för elbrist till följd av datacenterutbyggnaden.

Men att el har blivit en bristvara kan närmast kan ses som en realitet. Och datacentren verkar ha en viss påverkan. Efter att Amazon etablerat sig med serverhallar i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås har det uppstått brister i strömförsörjningen i Mälardalen (SR 30/10). Nu klarar inte elnätet av att fler stora företag etablerar elintensiv verksamhet i regionen. Ovan på det kan läggas att statliga Svenska kraftnät har varnat för att elsystemet blir allt mer ansträngt, främst söder om Dalälven.

Särskilt under riktigt kalla vinterdagar kan läget bli kritiskt.

Det här gör att etableringen av serverhallar riskerar att bromsa andra projekt, som förutsätter stabil tillgång på el. Därmed står den statliga vurmen för datacenter mot utbygganden av annan industri, nya bostadsområden och energikrävande infrastruktur så som tåg. I det ljuset är serverhallar är en märklig prioritering.