LEDARE Det kan vara svårt att tro att utrymmet för kommersiella aktörer att bedriva spelverksamhet i Sverige fortfarande är extremt begränsat. Inte minst med tanke på att privata vinstdrivande bolag står för 55 procent av den svenska marknaden för onlinespel. Detta är möjligt genom att bolagen är registrerade i andra länder, och faller således utanför Lotteri­inspektionens tillsyn. Men efter ­årsskiftet förändras förutsättningarna.

Den nya spellagen innebär att Sverige övergår till ett licenssystem och en delvis konkurrensutsatt marknad. Därmed öppnas alltså en möjlighet för företag baserade i Sverige att bedriva spelverksamhet, samtidigt som även utländska företag som verkar på den svenska spelmarknaden måste ansöka om licens. För företagen innebär detta dessutom att en skatt på 18 procent av behållningen ska betalas till svenska staten.

Den nya spellagen är på det stora hela en positiv förändring, inte minst för att till exempel onlinespel och vadhållning öppnas upp för konkurrens. Ett licenssystem torde dessutom vara ett utmärkt sätt att ålägga alla aktörer samma ansvar att följa den svenska lagstiftningen, bland annat för att stärka konsumentskyddet och motverka spelmissbruk, samt att alla faktiska aktörer i Sverige faller under tillsyn av den nya myndigheten Spelinspektionen. För den kommersiella delen av spelmarknaden gäller samma regler även för statliga Svenska Spel.

Men även om licenssystemet är en positiv utveckling mot en friare spelmarknad kvarstår den slutna verkstaden på många sätt. Svenska Spel har fortsatt monopol på landbaserade kasinon och värdeautomater. Det statliga spelbolaget får även verka på marknaden för lotterier, tillsammans med aktörer vars överskott går till allmännyttan, såsom ideella verksamheter. De senare omfattas heller inte av skatten på 18 procent.

Den omfattande förändringen gäller alltså bara en del av spelmarknaden. En bakomliggande orsak till uppdelningen är antagligen att regeringen i propositionen anför att regleringen så långt det är möjligt ska bevara statens och andra aktörers möjligheter att finansiera sina verksamheter genom spel.

Och visst låter det fint att pengar från lotteriförsäljning fortsatt ska kunna gå till välfärd, välgörenhet och ungdomsidrott. Men i samma kategori placeras även Socialdemokraternas kassako Kombispel, som bland annat har avslöjats med att sälja lotter på kredit.

När S i regering tar fram en lag där partiets finansiering undkommer skatt bygger man vidare på ett tveksamt system där det tidigare dominerande partiet ständigt ges systematiska förmåner.

Spelmarknaden är reglerad av många skäl, men ett sådant är att skydda konsumenterna från oseriösa aktörer och motverka spelmissbruk. Att den nya lagstiftningen även omfattar utländska företag och öppnar upp en del av marknaden för konkurrens innebär en ytterligare försäkran om att all spelverksamhet följer svenska lagar.

Dessvärre stannar förändringen där, och lämnar fortsatt en stor del av marknaden åt statliga och politiska intressen.