Sjöfartsverket åter i blåsväder

29 januari 2019 15:07

Folkhumorn döpte tillfälligt om Sjöfartsverket till Sjörövarverket. Transportstyrelsen slapp något motsvarande, men gemensamt har de båda verken i att det stormat kring dem. Och att de råkar ligga i Norrköping.

Sjöfartsverket kritiserades hårt för dess upphandling av helikoptrar och Transportstyrelsen hamnade i rampljuset när hanteringen av känslig information lades ut på entreprenad – utomlands. Nu blåser det åter kring Sjöfartsverket, även om stormen inte riskerar att bli lika förödande sedan förra gången.

I en färsk rapport riktar Statens haverikommission (SHK) hård kritik mot Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. Vid ett flertal tillfällen har helikoptrar av olika anledningar inte varit tillgängliga. Delvis hänger bristerna samman med en olustig avtalskonflikt som pågick under den undersökta perioden, men grundproblemet är egentligen ett annnat. ”Med nuvarande antal [helikoptrar] (sju) och det underhåll som genomförs finns inte ens teoretiska möjligheter att upprätthålla beredskapen på fem baser samtidigt” konstaterar SHK i sin rapport och fortsätter: ”Vägs även behovet av utbildning in försämras förutsättningarna ytterligare och man kan konstatera att även antalet besättningar är för lågt”.

Grundproblemen är uppenbarligen inte bara specifika (avtalskonflikten), utan strukturella och marginalerna för små, vilket Sjöfartsverket inte tagit höjd för.

Men verket arbetar på uppdrag av regeringen, som inte kan (eller åtminstone inte borde vara) omedveten om problemen. Som man bäddar får man ligga och det är inte svårt att dra paralleller mellan ofinasierad sjöräddning och vårt underfinansierade försvar. Brister inom sjöräddningen avslöjar sig emellertid omedelbart.

SHK:s rapport presenteras 25 år jämnt efter Estoniakastrofen, då svensk helikopterräddning ställdes inför extrema påfrestningar. Flera helikoptrar drabbades av problem, men tack vare Försvarsmaktens goda kapacitet – och finskt bistånd – räddades många människor ur havets grymma vågor.

I dag ligger sjöräddningen primärt under Sjöfartsverket och håller utomordentlig kvalitet. Under optimala omständigheter. Och utan stora marginaler.

För att bygga upp en kapacitet som åtminstone närmar sig 90-talets behöver fler helikoptrar liksom andra resurser tillföras, inte minst fler besättningar (och därtill med fullgod utbildning).

Allt detta är regeringens ansvar och inget ministären Löfven kan smita ifrån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson