Ledarkrönika Sent ska syndaren vakna. Därför har regionstyrelsens ordförande på Gotland Björn Jansson (S) kallats upp till utrikesdepartementet av utrikesminister Margot Wallström (S). Enligt uppgift ska Wallström informera Jansson om ”säkerhetspolitiska frågor”. När regeringen ”informerar” om något brukar det vara så nära en regelrätt order som möjligt och man kan hoppas att det verkligen förhåller sig på det sättet. Att Jansson grillas i frågan om ryska Gazproms nyttjande av hamnen i Slite vid bygget av gasledningen Nord Stream 2.

Tyvärr kan man frukta att Wallström tvår sina händer där vilket beslut som helst riskerar att krångla till vardagen på UD. Å ena sidan är gasledningen ett sätt för Kreml att spela ut EU-stater mot varandra och göra unionen mer beroende av ryska leveranser – långsiktigt till säkerhetspolitisk nackdel för Sverige. I sammanhanget kan vi notera att ÖB Micael Bydén uttryckt sig anmärkningsvärt kritiskt om uthyrningsplanerna.

Å andra sidan vill utrikesministern säkert inte att Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd präglas av bråk med Ryssland. I den meningen vore det enklaste om gotlänningarna hyr ut hamnen i Slite mot regeringens milda förmananden...

I själva verket borde förstås Sveriges säkerhetspolitiska intressen styra frågan. Och då ska Sverige självklart säga nej till ryska hyresgäster i Slite, likaså i Karlshamn som Gazprom också suktar efter att få undersöka lite närmare.

Det är begripligt, men samtidigt opatriotiskt av lokalpolitiker som Jansson att vägra inse farorna för såväl Gotland som hela Sverige. Desamma skulle inte behöva ”mutas” med löften om regionalpolitiska satsningar. I den mån lagen inte ger regering och riksdag möjlighet att säga nej, krävs en skärpning. Under det kalla kriget hade dylika affärer varit otänkbara.

Däremot bör Gotland bli föremål för en snabb upprustning – vilken dessutom skulle generera arbetstillfällen och inkomster på ön.