Ledare Det var fel att avskeda tidigare generaldirektör för Transportstyrelsen, Maria Ågren, konstaterade Arbetsdomstolen den 6 mars. Men slutsatsen gällde inte hennes tjänst på Transportstyrelsen, utan den position som generaldirektör i Regeringskansliet, också kallat elefantkyrkogården, hon förflyttades till i januari 2017. Domen grundas bland annat på att Ågren inte kan bevisas ha begått brottet vårdslöshet med hemlig uppgift, trots att hon skrivit under ett strafföreläggande för just det och därmed i praktiken erkänt brottet. Att en person som bevisligen beslutat om flera allvarliga avsteg från säkerhetsföreskrifter i sin roll som myndighetschef nu får återgå till sin tjänst på Regeringskansliet är högst märkligt.

Till viss del får dock staten, mer specifikt regeringen, skylla sig själv för hanteringen av Ågren. När regeringen väl bestämde sig för att göra något, och det tog sin tid, valde den att placera Ågren på elefantkyrkogården för att inte orsaka den mediala uppståndelse som ett avsked hade gjort. Om regeringen hade agerat snabbare, och därefter varit mindre mån om att hemlighålla det hela, borde Ågren ha kunnat avskedats direkt från Transportstyrelsen.

En stor del i domen gäller Ågrens personliga ansvar för säkerhetsbristerna och hennes egna avsteg som kan ha riskerat enskilda tjänstemäns och rikets säkerhet. Här kommer domstolen fram till den rimliga slutsatsen att Ågren borde ha kontrollerat närmare vilka skyddsvärda uppgifter det gällde, oavsett om hon fått bristfällig information eller inte.

Men att dessa grova övertramp av den tidigare myndighetschefen inte innebär att hon också får avskedas från Regeringskansliet minskar faktiskt hennes ansvar. Då faller ansvaret desto tyngre på regeringen och dess statsråd.

Det enda betryggande i nuläget är att hon inte lär kunna orsaka särskilt stor skada från elefantkyrkogården, där hon nu får sitta till 2021.