Nej, vi hjälper verkligen inte alla

15 mars 2017 04:00

I söndags skänkte församlingen i min kyrka sin kollekt till Svenska kyrkans arbete med nödhjälp till dem som flyr undan kriget i Sydsudan. 3,4 miljoner människor är på flykt. Totalt 7,5 miljoner antingen svälter redan eller kommer att utsättas för svält. Företrädare för Svenska kyrkan berättar att de flyktingar som kommer över gränsen till Uganda väller in i tusental per dag och nu är lika många som lokabefolkningen i det område de befinner sig.

Flyktingkatastrofen avslöjar mer tydligt än något annat hyckleriet i den svenska flyktingpolitiken. När vi hade vår egen flyktingkris 2015 sades det av ledande politiker att vi kunde hjälpa både dem som kom till Sverige men också de som är kvar i de krigsdrabbade områdena. Vi kan hjälpa både här och där. Så gör vi det?

Nej, inte på långa vägar när! FN:s organ för humanitärt bistånd OCHA har meddelat att det kommer att behövas 15,5 miljarder kronor för att täcka de basala behoven i Sydsudan och kringliggande områden. I dagsläget har man fått in 1,5 procent av den summan. Sverige bidrar här med 150 miljoner kr i år. Utslaget på hela den behövande gruppen kommer Sverige således att lägga 20 kr per person under 2017.

Totalt kommer Sverige att lägga 3,18 miljarder kr på humanitärt bistånd globalt sett, det vill säga för alla krigshärdar som Syrien, Kongo med flera.

Hur mycket pengar kommer Sverige att lägga på asylmottagning och integration i Sverige under samma tid? Enligt budgetpropositionen kommer vi att lägga 32,6 miljarder kr på migration, där nästan alla kostnader rör asylsökande. Antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem just nu är ca 111 000 personer. Antar vi att den siffran står sig året ut (den kommer inte att öka) kommer Sverige att ha spenderat ca 294 000 kr per asylsökande.

294 000 kr per person är väldigt mycket mer än 20 kr per person.

Men det slutar inte där för i nästa steg tillkommer kostnaden för nyanländas etablering och integration. Den totala summan för 2017 för detta ändamål är 32,1 miljarder kr.

Tyvärr har jag ingen siffra som visar hur stor gruppen är som kommer i åtnjutande av de pengarna och därför blir det svårt att räkna ut hur mycket vi totalt lägger per flyktinginvandrad person, men vi avsätter initialt 294 000 kr plus ytterligare ett antal hundra tusen för varje flykting vi hjälper här, istället för där.

Sammantaget kommer Sverige att lägga 64,7 miljarder kr på invandring i år. Med dessa pengar skulle vi kunna undsätta hela den nödlidande befolkningen i Sydsudan fyra gånger om.

Men det gör vi inte. För ingenting verkar vara viktigare att försvara än hyckleriet omkring den humana svenska flyktingpolitiken.

Är ordet hyckleri inte ett för starkt ord att använda? Nej, inte alls. Skillnaden mellan vad vi lägger på att hjälpa här och där är så stor att man faktiskt brister ut i skratt. Sedan blir man förbannad. Då skulle man egentligen vilja kalla de styrande för huggormsyngel, som Jesus gjorde. Men det är jag för feg för så jag får nöja mig med ett mildare uttryck.

För övrigt anser jag att Islamiska staten bör förstöras.

Krönika

Stefan Olsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stefan Olsson