Nej, vår beredskap är verkligen inte god

Om, eller snarare när, Coronaviruset blir pandemiskt, är det bara en tidsfråga innan det också når Sverige. I stor skala.

"Vår beredskap är god." Det var förstås inte sant, vilket Per-Albin Hansson också var medveten om. Men statsministerns lögn var så att säga betingad av omständigheterna. Tre dagar före andra världskrigets utbrott gick det inte an att säga sanningen, även om många anade hur illa rustat det svenska försvaret var.

Man kan undra vilka insikter regeringen sitter inne med när man som nu, genom bland andra socialminister Lena Hallengrens (S) försorg, låter meddela att vår beredskap är god inför ett helt annat hot – Coronaviruset Covid-19. Liknande lugnande besked tycks Folkhälsomyndigheten bjuda på.

Den globala utvecklingen är dyster, även om spridningen tycks vara på väg att bromsas i Kina. Samtidigt påvisar de italienska och sydkoreanska fallen, att också välutvecklade länder kan drabbas med förödande kraft. Särskilt oroande är dock uppgifterna från Iran, som i praktiken torde ha långt mindre möjligheter att kontrollera smittspridningen. Då ska vi inte tala om riskerna i andra och mer krigsdrabbade delar av Mellanöstern och självfallet också Afrika.

 

Under sådana omständigheter behöver det inte vara mer än en tidsfråga innan också Sverige drabbas, men Folkhälsomyndigheten (och sannolikt ministären Löfven) tycks utgå från bästa möjliga scenario. Nämligen få fall av smittade, som snabbt och effektivt går att isolera. Kan säkert stämma. Men som till exempel infektionsläkaren Björn Olsen varnade för i Aktuellt 24/2 är det verkliga hotet en spridning i betydligt större skala, med hundratals och tusentals smittade.

För en sådan utveckling saknar vi såväl materiell, som administrativ och framför allt mental beredskap. De uppmärksammade problemen på Södersjukhuset i Stockholm påvisar hur ansträngd vården kan vara under i grunden helt normala omständigheter.

Samtidigt har man i Italien isolerat hela städer och i Frankrike förbereds 70 extrasjukhus. Hur skulle vi kunna mäkta med något liknande?

 

I likhet med spanska sjukan för hundra år sedan kan vi stå inför en epidemi med hundratusentals drabbade svenskar i behov av sjukvård och många tusen döda. Till skillnad från då kommer inte främst unga friska att drabbas, utan sjuka och äldre – men också högexponerade inom vården. Hur väl förberedda är var och en av oss inför en sådan situation som kommer att kräva ansvarstagande och uppoffringar, lydnad och disciplin?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa