Mer än bara fusk

16 april 2018 18:45

Många har förmodligen fuskat på prov åtminstone lite grand någon gång under skoltiden. Eller försökt och kanske fått ett mindre trevligt samtal med rektor som ”belöning”.

Sådant fusk skulle möjligen kunna klassas på ungefär samma sätt som smygrökning eller att snatta lösgodis. Fel – men knappast någon grövre brottslighet.

Måhända har den attityden smugit sig upp också i vuxen ålder. Och då tycker en del att det kanske inte är så allvarligt att fuska på högskoleprovet.

Men det är allvarligt. Riktigt allvarligt.

Den som fuskar riskerar i värsta fall upp till sex månaders fängelse. Den som gör högskoleprovet intygar på heder och samvete att inte försöka fuska på något sätt. Den som ändå fuskar gör sig skyldig till osann försäkran.

Som det går att läsa på nt.se har tre personer häktats för att ha organiserat fusk med högskoleprovet. Upp till 70 personer kan ha gjort sig skyldiga till grov osann försäkran, det vill säga ägnat sig åt kvalificerat fusk. De tre häktade är dessutom misstänkta för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Den illegala verksamheten ska ha pågått under flera års tid.

Ett stort antal presumtiva, men mindre hederliga, studenter har alltså gjort sig själva en björntjänst. Fast det värsta är naturligtvis att de genom att försöka fiffla sig till bättre resultat i så fall också lagt hinder i vägen för de hederliga. När marginalerna är små kan en fuskare ta den sista platsen på en utbildning, istället för den som borde fått det. Det är långt, långt värre än att snatta lösgodis.

Tillslaget i Norrköping genomfördes med hjälp av Nationella insatsstyrkan, som knappast kallas in i onödan. Möjligen kan detta också överraska. Många tänker sig nog fusk på högskoleprovet som visserligen omoraliskt, men mer uttryck för ”hobbybrottslighet” än organiserad sådan. Så är emellertid inte fallet. Det rör sig om stora summor som byter ägare, många personer är uppenbarligen beredda att betala bra för att tränga sig före i kön. Det gör yrkeskriminella intresserade. Det är inom den organiserade brottsligheten det finns kunnande och resurser för fusk i industriell skala.

Under tisdagen får vi förhoppningsvis fler detaljer i fallet. En sak är åtminstone klar. Att sälja illegala lösningar på högskoleprovets svar är en lukrativ verksamhet, som det finns goda skäl att göra sitt yttersta för att stävja.

Ledarkrönika

Hans Stigsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson