Locket på guldläge för SD

Kanske har något trots allt hänt de senaste åren, kanske var det 2015 års migrationspolitiska kollaps som fick de spruckna fördämningarna att rämna.

18 januari 2017 04:00

Tidigare var allt som – direkt eller indirekt – kunde kopplas till migration och invandrarbakgrund hyperkänsligt. Det var inte så att invandringen var problemfri, utan frågan existerade ofta inte. Politiker och journalister som dristade sig att ifrågasätta gällande ordning riskerade snabbt anklagelser för rasism.

Därefter kollapsade den svenska migrationspolitiken och med dem tabut att diskutera en lång invandrarrelaterade frågor. Det har varit en omständlig och onödig väg till ett liberalare debattklimat – som därmed skadat förtroendet för allt från många folkvalda till myndigheter och inte minst medier.

Och ibland lever den gamla mentaliteten märkligt nog kvar. När SVT:s Agenda lyfte frågan om invandrarrelaterad brottslighet fick delar av det politiska etablissemanget frispel. Förslaget i fråga är inte särskilt anmärkningsvärt i sig. Senaste gången Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökte brottslingars bakgrund från olika länder var för elva år sedan. Det var ”känsligt” då eftersom personer med invandrarbakgrund var överrepresenterade, samtidigt som statistiken knappast gav grund för några enkla kausalitetsförhållanden.

Elva år är en lång tid i många statistiska sammanhang, men någon ny undersökning är inte aktuell säger justitieminister Morgan Johansson (S). Istället tycks han och många andra inte vilja ha någon debatt över huvud taget. Istället kritiseras SVT för att ha lyft frågan. Johanssons pressekreterare Adriana Haxhimustafa undrar hur Agenda-redaktionen tänker ”när de skapar ett reportage som helt spelar på ett visst partis planhalva”.

Det är med andra ord fel att ens ställa några kritiska frågor! En mycket märklig attityd, som i själva verket gynnar just det parti Haxhimustafa åsyftar – Sverigedemokraterna. Det finns enskilda undantag, till exempel riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C), som tycker att statistik är neutral i sig och att denna statistik är nödvändig för såväl den politiska debatten som framtida politiska beslut. Men han är som sagt ett undantag. Kristdemokraterna och Liberalerna säger i praktiken pass, medan Danielssons eget Centerparti liksom Moderaterna står på Socialdemokraternas sida. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill de inte ge Brå i uppdrag att utreda invandrarbakgrund bland kriminella.

På Sverigedemokraternas partikansli måste man jubla över det den traditionella politiska etablissemangets uppenbara stupiditet! Det är bara SD som kräver en ny utredning, det är samtidigt paradoxalt nog därmed Sverigedemokraterna som vinner på att det inte blir någon utredning. Samtidigt innebär bristen på aktuell statistik att vilka uppfattningar som helst kan brytas fritt i debatten, utan nödvändig faktagrund. Fördomarna får fritt spelrum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson