Ledarkrönika Varför är kommunalrådet i Norrköping Reidar Svedahl (L) upprörd? Är det för att kommunen tvingas rädda det kommunala bolaget Upplev Norrköping, som måste ha tio miljoner kronor i krisstöd efter att utställningen Marvel Avengers floppat? Nej. I NT (22/8) uttrycker han ilska över att uppgifterna har blivit offentliga: ”Jag beklagar att Rådhus Norrköping har styrelseledamöter som läcker direkt till media. Det är beklagligt. Det vill jag att du tar med i artikeln, för det är mycket märkligt.”

Men menar kommunalrådet verkligen att medborgarna inte ska ges insyn i det bolag som ägs av det offentliga? För det är den logiska slutledningen av hans resonemang.

Att Svedahl spekulerar kring källorna är även det allvarligt. Det är enligt grundlagen förbjudet att inom det offentliga efterforska källor.

En som brukar betona värdet av öppenhet är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist (S). Ett budskap som Stjernkvist nu lär behöva betona inom ledningen i Kvartetten. Ett kommunalråds uppgift är att verka för medborgarnas bästa – inte att förklara vikten av att uppgifter inte når medborgarna.

Det är dock inte bara i Norrköping som frågor kring öppenhet och transparens är viktiga. I Söderköping har öppenhet seglat upp som en valfråga.

I en debattartikel i NT (3/8) presenterade Socialdemokraterna i Söderköping ett handlingsprogram för öppenhet och transparens. Ordföranden i socialnämnden Tuula Ravander (S) var en av partiföreträdarna som undertecknade debattartikeln. Men på hennes blogg på NT:s hemsida var nyligen budskapet ett annat.

I en längre text som bemötte kritik mot hur hemtjänsten fungerar i kommunen skrev hon följande: ”Vi har en ny ledning och organisation i hemtjänsten som tillsammans med personal ska hitta lösningar. Så låt dem göra det! Sluta att skapa oro bland medarbetare och vårdtagare med alla skriverier.”

Socialdemokraterna i Söderköpings budskap är således tydligt – låt oss vara öppna med att vi inte talar om problemen.