Ledare Enligt de tillfälliga asyllagarna från 2016 får skyddsbehövande asylsökande minst 13 månaders tillfälligt uppehållstillstånd. Arbetstillstånd kan beviljas för en period på högst två år. Efter att ett tillstånd har gått ut måste man antingen förnya det eller lämna landet. Den som ändå stannar räknas som illegal invandrare. I och med att dessa tidsbegränsade tillstånd oftast är längre än ett år har personen rätt att folkbokföras och få svenskt personnummer.

Den som en gång blivit folkbokförd och tilldelats ett personnummer kan leva ett fullt normalt liv, betala skatt och få sjukpenning även om man saknar uppehålls- eller arbetstillstånd, skriver juristen Madeleine Käärik i Dagens Juridik (4/3). Ibland handlar det om okunskap om hur uppehållstillstånd fungerar men ibland är det ett rent utnyttjande av bristerna i vårt migrationssystem.

Ett exempel som Käärik tar upp är när kriminalvården anställde en kvinna från Uzbekistan till en säkerhetsklassad tjänst som egentligen kräver svenskt medborgarskap. Kriminalvården tog för givet att kvinnan hade arbetstillstånd, hon hade ändå varit i Sverige i 15 år. Kvinnan och hennes familj sitter nu i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning. Justitieminister Morgan Johansson (S), som själv godkände undantaget av kravet på svenskt medborgarskap, har efter skandalen diskuterat åtgärder såsom ökad kommunikation mellan Migrationsverket och Skatteverket för att kontrollera att alla skattebetalare faktiskt har rätt att vistas i landet.

Personnummer innebär inte automatiskt rätt att arbeta eller uppehålla sig i landet. Men det är bara om andra myndigheter eller företag kontaktar Migrationsverket för att kontrollera en persons tillstånd som det kan få faktiska konsekvenser. Företag som anställer migranter har en skyldighet att kontrollera arbetstillståndet men tar oftast för givet att någon med personnummer har ett sådant.

När människor utan rätt att bo och arbeta i Sverige ändå gör det skapas ett skuggsamhälle. Situationen uppstår i den generella förvirringen kring vad tillfälliga uppehållstillstånd och personnummer från en sådan period egentligen innebär. Generellt är det grundat i dålig kommunikation mellan myndigheterna och en okunskap om arbetsgivares skyldighet att kontrollera arbetstillstånd. Om migrationssystemet ska fungera som det är tänkt måste besluten verkställas eller omprövas.