Konsten att låtsasrusta

15 maj 2019 04:00

Fyra nya regementen, en ny flygflottilj och fler armébrigader. Försvarsmakten tillåts växa till nästan 100 000 man (inklusive hemvärn och civilanställda), två nya korvetter ska beställas liksom ytterligare en ubåt och flygvapnet får fler stridsflygplan.

Försvarsberedningens slutrapport – som formellt delgavs regeringen under gårdagen – representerar ett imponerande återtagande, låt vara från en låg nivå efter åratal av aningslös nedrustning. Genomförs rekommendationerna kommer försvaret av våra gränser inte bara att skärpas betydligt, vi återtar dessutom något av vår gamla roll som säkerhetspolitisk aktör av betydelse i Nordeuropa.

Samtidigt tvingas vi emellertid konstatera att allt detta hade varit så mycket mer glädjande om det hade varit på riktigt, om den föreslagna politiken hade varit finansierad. Så är som bekant inte fallet och det var också anledningen till att Försvarsalliansen (de fyra borgerliga partierna) inte skrivit under rapporten. I sista minuten vägrade nämligen Socialdemokraterna gå med på en fast finansieringsplan.

Om regeringen försöker genomföra upprustningen, men inte tillför de ekonomiska medel som krävs, kommer ofrånkomligen nya svarta hål att uppstå. Om regeringen istället prutar på satsningarna kommer upprustningen helt eller delvis att omintetgöras. Det får allvarliga konsekvenser för vår försvarsförmåga och därmed vår säkerhetspolitiska trovärdighet.

Under sådana omständigheter går det att förstå om den annars alltid medietillvände försvarsministern Peter Hultqvist (S) plötsligen lyser med sin frånvaro. Likaså att Stefan Löfven bokstavligen försöker springa ifrån journalisterna i riksdagskorridorerna.

Vad som hänt är nämligen att de borgerliga partierna synat den socialdemokratiska försvarsbluffen. Knappast är det heller så att Socialdemokraterna ändrat sig i sista minuten, snarare var förhoppningen att den ekonomiska brasklappen skulle komma så sent att den borgerliga fyrklövern inte skulle hinna reagera.

Nu får inte bara Löfven och Hultqvist stå där med skammen, de har dessutom lyckats ena de borgerliga partierna igen – gratulerar!

En riksdagsmajoritet står ändå bakom Försvarsberedningen då inte bara de rödgröna partierna utan också Sverigedemokraterna har skrivit under slutrapporten. Det är dubbelt anmärkningsvärt. Dels därför att man kan undra vad SD egentligen vill. Nu har Sverigedemokraterna sagt att de tänker stödja Försvarsalliansens krav på finansierad upprustning, men varför skrev man då under?

Dels därför att regeringen alltså uppnår majoritet med stöd av SD. Ett mycket formellt stöd förvisso – som det inte finns någon principiell anledning att kritisera – men ändå precis det som vänstern brukar anklaga borgerliga partier för. Dubbelmoral och ingenting annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson