Inga äldre till riksdagen?

5 december 2017 04:00

Det är nu över en vecka sedan Centerpartiet i Östergötland fastställde sin riksdagslista för valet 2018. Nomineringsstämman valde då att flytta ner den sittande riksdagsledamoten Staffan Danielsson till fjärde plats. Det ger Danielsson en plats på listan som oavsett vilka framgångar Centern får i opinionen inte bär till riksdagen, för honom återstår en personvalskampanj.

Nomineringsstämmans beslut väcker uppseende då Danielsson efter medlemsomröstningen och nomineringskommitténs förslag var förordad som andranamn.

Att Danielsson petas ner lär delvis bero på hans migrationspolitiska profil. Han har bland annat drivit att en asylsökandes ålder ska kunna bedömas när den är oklar. En annan fråga han lyft och fått nationellt genomslag för är kravet att göra den svenska brottsstatistiken mer transparent, genom att redovisa nationalitet och födelseland för brottslingar.

Att Danielssons politiska profil inte har uppskattats av partiet har stått klart. År 2015 utestängdes han under några dagar från riksdagsgruppens möten när migrationsfrågor behandlades.

Trots behandlingen är Danielsson trogen sitt parti. I stället för att göra placeringen på riksdagslistan till en fråga om hur högt i tak det är i Centerpartiet har Danielsson gjort det till en åldersfråga – själv är Staffan Danielsson 70 år. Till tidningen Senioren (28/11) sade han: ”Jag får acceptera att mina kvaliteter, ålder och erfarenhet, vägde lättare på vågen än andra, som det ju ofta blir i Sverige där ålder ofta ses som en belastning.” Danielsson tillade vidare: ”Det ser ut som att ingen enda riksdagsledamot från Östergötland kommer att vara över 62 år efter valet i höst.”

Genom att formulera petningen på det här sättet uppnår Danielsson ett par saker. Dels slipper partiet en besvärlig värderingsdiskussion. Dels ger det honom en god grund för att bedriva en personvalskampanj som är mindre uppslitande och – troligen viktigast – lyfter ett reellt problem.

Visserligen ska det vara åsikter – inte ålder, kön eller etnicitet – som bestämmer vilka som får toppa riksdagslistor. Men nog är det ett svaghetstecken från partierna i Östergötland att vi i ett län där befolkningen blir allt äldre inte verkar kunna få någon pensionär på valbar plats. När det från regeringens sida talas om höjd pensionsålder vore det rimligt att även personer som har uppnått den nuvarande pensionsåldern kunde kvalificera till riksdagen.

Tittar vi på de östgötska riksdagslistorna ser vi att den andra åldersgruppen som kan ha svårt att komma in på listorna – unga – verkar ha getts goda förutsättningar. Den som toppar Centerns lista är Magnus Ek, 23 år, härstammande från Gryt i Valdemarsviks kommun. Och andranamnet på Moderaternas lista är John Weinerhall 22 år, uppvuxen utanför Rejmyre i Finspångs kommun.

Men varför så få äldre från Östergötland ges goda chanser att väljas in i riksdagen är uppriktigt svårt att förstå. Samtidigt lär inte frågan om äldres representation i riksdagen lämnas – nu har Staffan Danielsson plockat upp den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz