Ledare Sverige har fått en ny rikshemvärnschef – generalmajor Stefan Sandborg – som i helgen besökte Östergötland, vilket går att läsa om på nt.se. Sanborg har, som förväntat, ett antal önskemål inför försvarsberedningens rapport i vår. Framför allt vill han se fler rekryter, men också modernare materiel – till exempel för bättre möjligheter att föra mörkerkrigföring.

Men han vill inte att Hemvärnet (Hv) ska fungera som en sorts stående reservbrandkår. Det är faktiskt modigt av honom. Det hade varit enklare att lätt och ledigt påpeka vilka insatser Hv kan göra för civilsamhället, inte minst efter sommarens skogsbränder. Allvarliga beredskapsbrister har avslöjats i och med desamma, men Hv spelade åtminstone en viktig roll vid släckningen. Det vore lätt att ta för sig ytterligare.

Istället håller alltså Sandborg emot, vilket sannolikt är en klok strategi. Rikshemvärnschefen konstaterar Hv:s goda förutsättningar att verka också under civila sammanhang, helt enkelt eftersom man är militärt organiserade. Men också att ”det vore förödande om vi skulle dimensioneras för att släcka bränder. Det är i grunden räddningstjänstens jobb”.

Även om nära nog alla talar sig varma för Hv, ser det si och så ut när budgeten ska fördelas. Efter Folk och Försvars rikskonferens i Sälen för några veckor sedan borde varningsklockorna ringa. Det diskuterades olika satsningar inom alla vapenslag, men Hv nämndes knappast.

Under åratal befann sig HV i ekonomisk strykklass, men de drakoniska nedskärningarna efter kalla krigets slut innebar paradoxalt nog att just Hv kunde moderniseras och fick en allt viktigare militär roll att spela. I dag utgör enskilda förband ofta utomordentliga lätta lokalförsvarsstyrkor med uppgifter som övriga Försvarsmakten med nuvarande numerär inte har en chans att fylla.

Det vore idiotiskt att slarva bort vad som faktiskt uppnåtts. Hemvärnet får inte bli en reservpost i budgeten, vars tjänster kan tas i bruk till lite vad som helst vid eventuella behov. Istället måste dess ställning som allt mer kvalificerad militär styrka värnas.