Helt enkelt mycket tråkigt

5 februari 2019 04:00

Ekonomi är tråkigt, åtminstone enligt Donald Trump. Om han suttit på ledarredaktionen istället för mig, hade han förmodligen inte ägnat underskottet i Region Östergötland en tanke. För visst är det alldeles ovanligt tråkigt att det plötsligen saknas en halv miljard i kassan.

Problemet är bara att finns det inga pengar, så finns det inte. Oavsett om man ska bygga murar eller – trots allt mycket trevligare – bygga sjukvård i Östergötland. Än finns det förstås kapital på kistbotten, men sjukvården gick alltså med 517 miljoner kronor back förra året. Det är kort sagt oacceptabelt.

Problemen är inte heller nya, vilket oppositionen med Moderaterna i spetsen länge påpekat. Men tidigare år har man räddats av framgångsrika ekonomiska placeringar. Att leva på hoppet (eller om man så vill börsen) går förstås, men är riskabelt. Grundproblemet är att vårdkostnaderna är orimligt höga, vilket dock inte beror på att vården alltid skulle vara av så exceptionell. Regionfullmäktigeledamoten Per Larsson (KD) pekar till exempel på allt från ökade väntetider till rekryteringsproblem och patienter som behandlas på fel avdelning.

Vänsterpartiets Emil Broberg varnar för en strukturell underfinansiering och V föreslår, hittills som enda parti, en skattehöjning. Det ligger något i både det ena och det andra! En skattehöjning kan inte längre uteslutas, men kommer densamma verkligen att lösa dagens svårigheter? Eller kommer den istället att bara fördjupa problemen, när det plötsligen tycks finnas pengar och eventuell reformvilja avtar? Av den anledningen bör en skattehöjning undvikas.

Dock – Östergötland är inte den enda regionen eller landstinget med motsvarande problem. Det illustrerar behovet av att ifrågasätta vårdens nationella organisering i just landsting och regioner. Den nuvarande ordningen framstår inte som optimal, samtidigt som en visserligen medicinskt effektivare sjukvård också tenderar att bli kostsam i sig, inte minst med många äldre som (lyckligtvis!) lever allt längre.

I det nu aktuella läget måste emellertid Region Östergötland hitta sätt att få ner kostnaderna. I många fall kan det innebära smärtsamma besparingar. Det är mycket tråkigt. Men för den skull inte något man kan kosta på sig att inte låtsas om.

Ledarkrönika

Hans Stigsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!