Har migrationssamtalen en poäng?

Den parlamentariska kommitté som ska ta fram en hållbar migrationspolitik för framtiden verkar inte förstå allvaret.

Mot bakgrund av att Turkiet precis har visat sig vara villigt att använda migrationen som ett politiskt påtryckningsmedel mot EU kan det verka extra anmärkningsvärt att kommitténs förslag hittills går i utökande riktning. Kommitténs sekretariat beskriver de förslag som låg på bordet i förra veckan som ”något mer generösa” än den nu gällande tillfälliga asyllagen. 

Detta beror i allt väsentligt på att kommittén är fullt upptagen med att behandla frågorna som regeringen har gett i kommittédirektiven. Moderaternas Maria Malmer Stenergard säger till TT att arbetet drar ut på tiden eftersom ledamöterna inte vill sätta ned foten (4/3). Hon spekulerar i om regeringspartierna drar ut på tiden avsiktligt för att minska kommitténs möjligheter att ta ställning till frågor som övriga partier vill lyfta. Hon kan förstås ha rätt, men mer sannolikt verkar vara att varken S eller MP vet vad de vill. Det är de nog inte ensamma om.

Tydligt är i vart fall att Moderaterna inte är nöjda med riktningen, och det med goda skäl. Partiet bör nog börja överväga att lämna migrationskommittén. Som det ser ut nu är arbetet inte produktivt och då finns ingen mening att ge den sitt stöd och legitimitet. Det är det bara värt om det kommer att leda till något.

 

Ska man kunna enas om en verklighetsförankrad migrationspolitik som också har allmänhetens stöd behöver partierna inse att dagens tillfälliga regler är den nya tidens tak – inte dess golv. Mer generösa regler än vi har just nu klarar vi inte av. Detta förefaller vara svårt att ta till sig för januaripartierna och V. 

Sverigedemokraterna ger å sin sida inte sken av att ta uppgiften på allvar alls. Partiledare Jimmie Åkesson verkar vara fullt upptagen med att jönsa runt och dela ut flygblad på gränsen mellan Grekland och Turkiet. Om den typen av förlöjligande spexaktiviteter anses vara viktigare än att fokusera på att få till en faktiskt hållbar migrationspolitik här hemma så går det inte att samarbeta med partiet ens i denna fråga.

Om inte saker förbättras återstår bara att lämna kommittén för Moderaterna. Migrationsfrågan är en avgörande fråga för Sveriges utsikter under överskådlig tid och kan därför inte sjabblas bort. Det finns en prestige i enighet som det kan vara svårt att göra avkall på, särskilt så i svensk politisk kultur som länge varit samförståndsinriktad. Men politisk enighet bakom en politik som är lika dålig för Sverige de kommande åren som den tidigare politiken var, då skadar politiken mer än något annat. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Persson

Ämnen du kan följa