Ledare Under valrörelser är det lätt att tro att kommuners budgetar är oändliga, i varje fall om man ser till många politikers vallöften. Det ska byggas dyra äventyrsbad, fotbollsarenor och arbetstiden sänkas etcetera.

Verkligheten är dock inte riktigt så ljus, tvärtom faktiskt. Det är svårt att spekulera kring konjunkturer, men många påstår att vi i dag står på toppen av konjunkturen och efter toppen kommer dalarna. Den ”urstarka svenska ekonomin” som Magdalena Andersson (S) gärna pratade sig varm om är en lögn. Sveriges BNP ökar endast på grund av befolkningsökningen – i själva verket har Sverige lägst BNP-ökning per capita i hela EU. Och om BNP ska ha någon relevans bör den ställas mot just capita.

Utöver det har tillväxten i Stockholmsregionen under 2019 avstannat och ligger stilla. Detta borde oroa många, då Stockholmsregionen är den absolut största nettobetalaren i det kommunala skatteutjämningssystem som ligger till grund för att många kommuner över huvud taget ska klara av sina grundläggande åtaganden i dagsläget.

Detta vet naturligtvis också kommunpolitiker, men trots detta görs vidlyftiga löften för att helt enkelt försöka vinna väljarnas gunst. Hur spännande är det egentligen med ett parti som har som huvudbudskap att värna och ta hand om kommunens kärnuppgifter?

När det kommer till vidlyftiga vallöften och ren popcornpolitik går det inte att förbise Malmö stad. Malmö kommer under 2018 ha mottagit omkring 5,9 miljarder kronor genom det kommunala utjämningssystemet. Det är mer än en fjärdedel av kommunens budget. Detta till trots lägger har kommunen bland annat anställt en e-sportsamordnare och bjudit så kallade influencers på gratis hotellnätter. Om det är utjämningssystemet som möjliggör detta – eller denna syn på budget är det som gör att Malmö stad behöver pengar i utjämningssystemet kan givetvis diskuteras. Men det är illavarslande när kommuner som håller hårt i sina skattepengar tvingas vara med och försörja andra kommuners milt uttryckt onödiga investeringar. Sådant skatteslöseri borde villkora pengar ur skatteutjämningssystemet.

Det är inte bara ekonomin som ser illavarslande ut. Sverige har också en åldrande befolkning som kommer att innebära ökade kostnader för landets kommuner. Det räcker att se på ekonomin och befolkningsutvecklingen för att inse att det kommer vara svårt för många kommuner att få ihop sin budget. Risken är att många kommuner antingen kommer nödgas belåna sina efterkommande eller göra nedskärningar – inte sällan bådadera.

Detta problem måste erkännas och ligga högst på dagordningen. Så länge det inte sker kommer dessa vidlyftiga löften att fortsätta, allt för att politikerna ska göra sig populära hos väljarna. Men den dag ekonomin vänder blir priset högre och då kommer inte de som har försummat kärnverksamhet och långsiktighet till förmån för roliga projekt att belönas.