Gör din plikt, kräv din bil

VI påminns ständigt om att ta vårt ansvar för att begränsa smittspridningen. Då måste också regeringen göra sitt.

24 mars 2020 13:00

När Stefan Löfven (S) i slutet av SVT-talet till nationen sade att han var säker på att alla tar just sitt ansvar menade han två saker. Att han tror på svenskarnas förmåga att agera klokt samt att, och här är den mer kontroversiella biten, han tror på regeringens och det offentligas förmåga att göra detsamma.

Ett tecken på att det senare inte fått fullt genomslag är att kollektivtrafiken går för högvarv och att människor fortfarande uppmanas att åka. Att kollektivtrafiken behövs råder ingen tvekan om. Många människor har inte tillgång till bil och utan kollektivtrafiken stannar faktiskt många samhällen. 

Med det sagt är det likafullt viktigt att erkänna att kollektivtrafiken trots sina förtjänster är ett utmärkt sätt att sprida smitta, så även coronaviruset. Människor från olika platser samlas på en liten yta ett slag och sprids sedan i resten av samhället. 

 

Åtgärder har vidtagits för att skydda förarna och det är väl gott. Inga ombordköp och inpassering i bakre dörrarna är nu legio inte bara i Östergötland utan i hela riket. Sittplatserna närmast chauffören är ofta avspärrade och för sin egen skull uppmanas passagerarna att sprida ut sig bäst möjligt. Men också busschaufförer blir sjuka och som en konsekvens blir avgångarna färre och antalet passagerare per avgång ökar då. Därmed ökar även smittspridningen.

Lyckligtvis finns det en enkel lösning på detta problem: personbilen. Utöver att uppmana människor att ta bilen finns det flera enkla åtgärder som regeringen snabbt kan vidta för att öka bilåkandet.

Utöka reseavdraget till att omfatta hela kostnaden och inte som i dag endast en del av den. En order om att tillfälligt upphäva alla trängselskatter skulle också göra skillnad. Uppmana kommuner och regioner att göra fler parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten och sänka priset på dem som redan finns. 

 

Mest effektivt vore förstås att temporärt sänka drivmedelsskatterna. Då över 60 procent av bensinpriset utgörs av skatter får det påtaglig och handlingsdirigerande verkan. Ta bort antingen momsen eller energi- och koldioxidskatterna. För en liter bensin skulle det förra ge en sänkning vid pumpen på omkring 2,50 kr och det senare skulle sänka priset med runt det dubbla.

Släpp partipolitiken och hjälp människor att fatta rätt beslut i denna svåra stund. Kollektivtrafiken är viktig, men låt den fokusera på att köra dem som saknar alternativ. Alla som kan köra bil bör göra det. Ingen ska hindras från att ta sitt ansvar på grund av ekonomin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Persson

Ämnen du kan följa