Ledare Ibland kan den svenska rättsordningen överraska positivt. Ofta fylls ju nyheterna med en polis som lider av resursbrist, av utredningar som läggs ner eller straff så klena att de dömda skrattar åt oss.

Men ibland kan också skrattet fastna i halset. ”Affärsidén” bakom att sälja fusk till högskoleprovet framstod säkert som synnerligen listig av förövarna. Men genom gediget polisarbete avslöjades alltsammans. Som det går att läsa på nyhetsplats i dagens NT har domarna fallit i Norrköpings tingsrätt.

Huvudmannen döms till fängelse i sex år och ytterligare tre personer får fängelsestraff av varierande längd. Nästan 30 personer får villkorlig dom och böter. Ytterligare rättsprocesser i andra delar av landet väntar. Närmare 200 personer misstänks ha köpt det aktuella ”företagets” fusktjänster.

De jämförelsevis hårda domarna är glädjande av flera skäl, likaså att inte bara organisatörerna utan enskilda fuskare åker fast. Fusk är nämligen lite mer än vad som ryms i ordets vardagliga användning. Att missbruka högskoleprovet är inte som att fuska lite i något enskilt prov på högstadiet eller gymnasiet – och inte bara för att vi nu talar om vuxna och straffmyndiga personer. (Nog för att fusk också på exempelvis gymnasienivå kanske borde tas på större allvar.)

Genom verksamheten har ett stort antal personer tagit sig in på olika högskoleutbildningar, till vilka de egentligen inte skulle fått tillträde. Det är inte bara bedrägligt i sig, utan innebär att motsvarande antal – ärliga – personer inte kommit in på de utbildningar de sökt. Ett antal livsöden har påverkats på djupet.

Därtill är verksamheten systemstörande, för att inte säga systemförstörande. Om inte dylik bedräglighet stävjas, kan det få förödande konsekvenser för utbildningsväsendets legitimitet. Dessutom måste straffen vara hårda för att avskräcka.

Nu återstår det att se om domarna överklagas och i så fall står sig i hovrätten. Det skulle dock förvåna om de olika instanserna kommer fram till fundamentalt annorlunda slutsatser.

Ett antal brottslingar lär hamna bakom lås och bom. Ett stort antal fuskare får så att säga vara glada att de kommer undan med blotta förskräckelsen. På en och samma gång har både utbildningsväsendet och rättsväsendet visat sig fungera som det var tänkt och allvaret bakom högskoleprovet har skärpts.