Förtroendegivande migration

5 september 2019 04:00

Nu har startskottet gått för den parlamentariska migrationskommittén. Om förhoppningen är att nå samsyn är det bara att konstatera att det är en bit kvar.

Direktiven till utredningsarbetet är utformade så att resultatet endera blir meningslöst eller en mer generös migrationspolitik. Kommittén ska exempelvis diskutera huruvida anhöriginvandringen ska vara kopplad till ett försörjningskrav. Att ta bort försörjningskravet skulle vara en extrem åtgärd och det naturliga vore att diskutera hur kravet ska vara utformat.

Moderaterna har dock tagit fasta på att partierna får lyfta in frågor de själva anser viktiga för utredningens uppdrag. Partiet har därför kombinerat en kraftig kritik av regeringens utformning av kommittén med faktiska förslag.

Främst av dessa är att Sverige ska få ett volymmål för asylinvandringen. Det skulle inte vara en dag för tidigt. Idén att Sverige, till skillnad från andra länder, inte skulle ha möjlighet att begränsa sitt mottagande efter hur mycket vi vill och klarar av att ta emot är löjlig och det är hög tid att den förpassas till historiens soptipp.

Förslaget är att lägga sig på motsvarande nivå som våra nordiska grannländer. Det skulle innebära ungefär 5 000 till 8 000 asylsökande per år. En väsentlig skillnad jämfört med de 21 500 asylsökande som Sverige tog emot 2018.

Ett annat förslag handlar om att uppvärdera medborgarskapet. Det ska slutas att dela ut som ett pris för deltagande och faktiskt bli något åtråvärt som symboliserar att man har blivit en del av samhället. I sak innebär det att det kommer att ta längre tid att medborgare och att det kommer att kräva kunskaper i svenska och om hur det svenska samhället fungerar. Moderaterna har förfäktat denna idé ett tag nu och det är väl att de fortsätter att göra det inom ramen för migrationskommittén.

Därtill ska också nyanlända ska tvingas kvalificera sig för att få tillgång till välfärdssystemen om Moderaterna får som det vill. I takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare ska man få ökad tillgång till välfärden. Det är en direkt nödvändig åtgärd för att värna sammanhållningen i landet. Alldeles för ofta behandlas nyanlända annorlunda än infödda svenskar. Sådant är sällsynt effektivt för att skapa sprickor som är svåra att läka.

Moderaterna tar även med sig gamla käpphästar som fokus på tillfälliga uppehållstillstånd, stramare familjeåterförening och krav på ett förstärkt återvändande. Det är huvudsakligen rena självklarheter om förtroendet för migrationspolitiken ska kunna återupprättas.

Förhoppningsvis lyckas M sätta sin prägel på kommitténs arbete. Den stora frågan är vilken politik Socialdemokraterna kommer att driva.--

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Persson