Försvarets räddning en dyrköpt seger

3 september 2019 04:00

Ära den som äras bör. Och efter fredagens överenskommelse mellan regeringen och dess samarbetspartier, förtjänar de senare (Centerpartiet och Liberalerna) verkligt beröm. De höll ut och tvingade Socialdemokraterna gå med på Försvarsberedningens förslag om en successiv upprustning till en försvarsbudget om 1,5 procent av BNP till 2025. Centern och Liberalerna vägrade kompromissa, samtidigt som Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen insåg att en borgerlig försvarsmotion skulle vinna en riksdagsomröstning. Dessutom riskerade det socialdemokratiska försvarssveket att helt förstöra regeringssamarbetet med C och L.

En tilltufsad försvarsminister Peter Hultqvist (S) tvingades stryka flagg, men misstänksamheten gentemot socialdemokratin kvarstår – på goda grunder. Istället för forna tiders stabilitet har partiet bytt fot flera gånger och det är talande att fredagens överenskommelse inte handlar om någon nyfunnen insikt om försvarets betydelse – utan bara är att betrakta som ett maktpolitiskt regeringspussel.

Därtill kommer finansieringen och på den punkten väntar nu ett minfält för de båda borgerliga partierna, som annars skulle kunna vara så nöjda med försvarsöverenskommelsen. Först en bankskatt, som ska garantera den första femmiljardersnotan 2022. Man måste erkänna att Socialdemokraterna härvidlag åter visar sin populistiska skicklighet, för om någon skatt går att sälja in bland folk i gemen är det väl just en skatt på profithungriga storbanker. Fast som Dan Lucas konstaterar på DN Ekonomi lär kunderna i slutändan att få betala skatten genom höjda avgifter.

Vill man klämma åt storbankerna är förstås lagstiftning bättre och därtill kommer det märkliga att det ju finns pengar till så mycket annat i regeringens budget ändå. Genom att till exempel skrota Miljöpartiets fullkomligt idiotiska förslag till friår, skulle betydande resurser till försvarets fromma frigöras. Men ministären Löfven gör sina märkliga prioriteringar och för finansieringen blir nu Centern och Liberalerna medskyldiga.

Om man inte ser upp kan det komma mer. "Finansieringen ska ha en rimlig fördelningsprofil" heter det bland annat om tillskotten från 2023 och framåt. Gissa om det kan bli aktuellt med nya skattehöjningar. Gissa om väljarna i så fall kommer att ställa Annie Lööf och Nyamko Sabuni till svars.

Risken är förstås att de då, i likhet med den antika kung Pyrrhus, tvingas utbrista "en sådan seger till och jag är förlorad"!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson