Ledarkrönika Knappt har SVT:s programdirektör Jan Helin beslutat att tona ned den så kallade demokratiparagrafen i Radio- och tv-lagen, förrän SVT döms för just brott mot densamma. Detta efter att sverigedemokraten Martin Strid i direktsändning sagt att man antingen är människa eller "100 procent muhammedan". Granskningsnämnden konstaterar att SVT gjorde fel som inte tog avstånd från uttalandet (som gjordes i samband med Sverigedemokraternas landsdagar i Norrköping förra året).

Granskningsnämndens beslut togs trots att Strids uttalande gjordes under pågående debatt – och trots att han faktiskt bad om ursäkt efteråt. Under sådana omständigheter förstår man den nervositet som finns inom SVT, i synnerhet som nämnden nyligen kritiserade SVT i ytterligare ett ärende – eftersom man inte tydligt tagit avstånd från SD:s gruppledare Mattias Karlsson, när denne varnade för att vi "släppt in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister".

Givet allt detta är det inte heller så konstigt när SVT gjorde sin famösa markering mot Jimmie Åkesson i omedelbar anslutning till den avslutande partiledardebatten. Ett agerande som i sin tur blivit hårt kritiserat – och med all rätt. SVT tog ställning mot ett enskilt partis företrädare under slutet av en valrörelse. Det om något borde vara otillständig påverkan. Det är en typ av uppträdande vi ibland kritiserar statstelevisionen för i mindre nogräknade hel- och halvdiktaturer.

SVT är emellertid klämda mellan två principer, där kravet på opartiskhet i vissa fall uppenbart tycks väga mindre än gängse tolkning av demokratiparagrafen. I sig innebär emellertid denna tolkning en politisering, som vid upprepade tillfällen och under varierande omständigheter drabbat ett enskilt riksdagsparti.

Helin skulle emellertid knappast hålla med om att han nu vill tona ned paragrafen. Bara att markeringar som den efter partiledardebatten inte ska återupprepas. Istället talar han om "ett vaket och öppet kritiskt ifrågasättande". Exakt vad som avses är oklart, men man kan ju misstänka att kritiken bör vara mindre uppenbar och komma i efterhand. I så fall ett fullt begripligt sätt att blanda bort korten, som emellertid inte löser grundfrågan.