Ledarkrönika I det påstått pluralistiska Sverige har begreppet ”höger” misstänkliggjorts i decennier. I ett sådant klimat krävs det visst mod för att öppet kalla sig höger. Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa har just detta mod. När jag träffar honom i Norrköping bär han en tröja med MUF:s nya slogan ”Höger på riktigt”.

Fast Dousa tycker inte budskapet är särskilt provokativt. Enligt statistik har aldrig så många identifierat sig som höger som nu.

Nu gäller det att ”återuppbygga förtroendet” för moderpartiet och investera tydligare i enskilda sakfrågor, till exempel utbildningpolitiken som i många år tillåtits varit ett folkpartiliberalt monopol inom borgerligheten. Dousa har själv väckt viss uppmärksamhet genom sin kritik mot hittillsvarande allt för okritiska friskolepolitik och nu kritiserar han hyckleriet kring Sverigedemokraterna. ”Alla tigger om SD:s stöd” hävdar MUF:s ordförande, men han varnar samtidigt för att flirta med Sverigedemokraternas politik. ”Istället ska vi kräva riktiga reformer, kopplade till exempelvis integration och bidragsberoende.”

Bör Moderaterna var konservativt eller liberalt? ”Lite både och!” säger Dousa och påpekar att slagordet ”frihet under ansvar” sammanfattar attityden ganska väl. Det handlar inte heller om att skrota allt som de så kallat nya Moderaterna stått för, men under den senaste valrörelsen hamnade man helt ur fas.

Nu är det andra som är på väg att hamna ur fas. ”Januariöverenskommelsen förstärker känslan av en liten klick i Stockholms innerstad” som styr svensk politik. Över huvud taget tycker Dousa att kontrasten mellan det urbana och icke-urbana Sverige blir allt starkare. Till det senare kan intressant nog både Landsbygdssverige och Förortssverige räknas.

Men först och främst väntar ett nog så besvärligt Europaval, där Dousa erkänner att Moderaternas valresultat inte alltid varit de mest imponerande... Också här gäller en klassiskt moderat högerlinje. Avbyråkratisering och minskat slöseri, men också samarbete på överstatlig nivå när sådant verkligen behövs. Udden är riktad mot Sverigedemokraterna å ena sidan, men också Centern och Liberalerna å andra.

Men allra viktigast är att Moderaterna förblir huvudalternativet till Socialdemokraterna. Och då måste man nog vara höger på riktigt.