Digitalt högriskprojekt

15 augusti 2019 04:00

Det fortsätter att storma kring Norrköpings kommuns digitaliseringssatsning, visar ett avslöjande i NT.

Kommunens digitaliseringsdirektör Johan Högne avslutar sin tjänst med omedelbar verkan, efter att kommundirektör Martin Andreae inte längre har sagt sig ha förtroende för honom. Bakgrunden säger kommundirektören vara att digitaliseringsdirektören ”har försökt att kringgå det som i andemening är lagen om offentlig upphandling”.

Norrköpings digitala satsning har i närtid fått mycket uppmärksamhet. NT avslöjade förra veckan att kommunen köpt in digitala armband för ett försök med övervakning av barn på en kommunal förskola. Ett känsligt beslut, ur integritetssynpunkt, vars förankring inte verkar ha varit det bästa. För att uttrycka det milt.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) trodde först det var ett aprilskämt, när hon läste om det i NT. Hon sade: ”Ingen i nämnden, i alla fall av mina moderata ledamöter, visste om detta. Det här är ju en extremt kontroversiell fråga i alla politiska partier och att en tjänsteman så naivt och bekymmerslöst tar beslut om det utan att gå till politiken och föra en dialog är oseriöst.”

Enligt kommundirektören ska dock inte händelsen med armbanden ha spelat in i att digitaliseringsdirektören nu slutar.

Turerna kring Norrköpings kommuns digitala utvecklingsprojekt påminner om ett generellt problem med den här typen av projekt, som alla offentliga aktörer kan lära av. Att i offentlig regi försöka att vara innovativa kring nya digitala lösningar är svårt och i en del fall potentiellt olämpligt.

Dels riskerar de offentliga satsningarna att konkurrera med privata företag, vilket kan skapa snedvridningar på marknaden. Dels riskerar problem uppstå när en kommun ska vara först med något – när den inte kan vänta in marknaden. Då ska en entreprenöriell process försöka inlemmas i en organisation som inte alls är anpassad för att vara innovativ.

I stället är kommunerna organisatoriskt byggda och reglerade för att vara trögrörliga, förvaltande och utförare av ett tydligt definierat uppdrag. Många privata företag, särskilt nystartade entreprenöriellt drivna, har däremot i sitt DNA att vara lättanpassliga och snabbrörliga. Det är bättre att överlåta åt dessa att utveckla nya lösningar. En annan fördel med att lämna åt privata företag att ta fram nya digitala hjälpmedel är att skattebetalarna inte tar risken och kostnaden.

Offentliga aktörers utvecklingsprojekt är en högriskverksamhet, för skattebetalarna. Det finns inga ägare som håller hårt i pengarna. Vidare är begränsningarna många kring vad och hur saker får göras inom det allmänna.

Kommuner är inte skapade för att bryta ny digital mark. De är skapade för att sköta vård, skola, omsorg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz

Ämnen du kan följa