Det bästa stödet är lokalt!

11 februari 2019 04:00

Ingen blir profet i sin egen hemstad, är ett av många stående uttryck med inspiration från Bibeln. Många är de personer som kan vittna om att det ligger något i det. När jag började arbeta i vår region för fem år sedan, blev det snabbt tydligt att många företag hade en utmaning i att locka sina ”företags-kompisar” att köpa just deras varor eller tjänster.

På direkta frågor kring viktiga näringspolitiska frågor framhölls detta. Vikten av lokal lojalitet såväl företag emellan som från ortsbefolkningen. Och visst är det helt rimligt – ingen borde vilja gå över ån efter vatten?

Ändå gör många uppdragsgivare och privatkonsumenter just det, köper varor och tjänster från andra håll fast det finns ett likvärdigt lokalt utbud. Lite avigt, med tanke på att alla företag i grunden är lokala, även om de också gör affärer nationellt eller globalt. Företagets framgång kommer det lokala samhället till det.

Inför starten av mitt eget bolag var flera företagare och entreprenörer i mitt nätverk tydliga med att jag borde lägga mer kraft på Stockholmsmarknaden än den lokala. Poängen var att här ser och nyttjar man ändå inte de lokala förmågorna. För all del, jag älskar vår huvudstad och gillar att verka där också.

Men utgångspunkten för mig är självklar. Det är här jag vill lägga kraften. Min hemregion – som jag brinner för – och där vi, om vi arbetar tillsammans kan skapa en ännu bättre plats.

Då är nätverk ett viktigt verktyg för att föra samman och synliggöra alla företag och de kompetenser som faktiskt finns här. I det arbetet måste de traditionella näringslivsorganisationerna bidra på alla sätt de kan genom att lyfta upp enskilda företag och koppla ihop människor för att möjliggöra lokala affärer, där kan mer göras. Därtill bör alla goda initiativ från entreprenörerna själva stöttas fullt ut.

För glädjande nog ser jag en positiv utveckling under de senaste åren. Det skapas nya företag där nätverkandet är själva affärsidén, det bildas nätverk för företagsamma kvinnor och vi har ett flertal öppna mötes- och arbetsplatser där den gemensamma nämnaren är just företagande.

I dessa nätverk tipsar man eller får tips om jobb eller uppdrag eller skapar helt nya affärsidéer tillsammans. Man lyfter också varandra genom att peka på den andras styrkor och unika värde. Och just i detta ligger den springande punkten!

Att vara stor nog att se, lyfta och hjälpa varandra till framgång. För med motsatt synsätt blir vi alla förlorare. Bemöter vi den lokala entreprenörens eller företagets ambition eller framgång med misstro kommer framgångens frukt ändå att skördas, tro mig! Bara det att det blir på andra orter istället för här.

Så handen på hjärtat, vill du bidra till att vi här får skörda frukterna av vår samlade talang eller ger du bort skörden till andra platser? Var sker ditt nästa inköp?

Anna Lövheim är egenföretagare och opinionsbildare.

Krönika

Anna Lövheim
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Lövheim