Den röda färgen flagnar i Finspång

10 september 2018 01:35

Plötsligt händer det. Socialdemokraterna har dominerat Finspång sedan hedenhös. Men nu är det slut. Partiet får blott lite drygt 36 procent – en minskning med över 7,5 procentenheter.

Det är en revolution i sig. Men det slutar inte där.

Det finns inte längre någon rödgrön majoritet i Finspång. Miljöpartiet backar ett mandat, men det märkligt anmärkningsvärda är att Vänsterpartiet inte lyckas erövra något. Den stora valframgång partiet kunnat notera på riksplanet uteblir helt i Finspång.

Sverigedemokraterna går – som överallt annars – fram och det rejält. Partiet fördubblas och är nu lika stort som Moderaterna (som i sin tur gör ett relativt bra val och åtminstone inte tappar något mandat). Över huvud taget rör sig den samlade borgerligheten inte i någon riktning alls, vilket möjligen är en viss besvikelse.

Den sammantagna effekten är ändå given. Det finns en måhända skakig men ändå möjlig ickesocialistisk majoritet och under alla omständigheter kan Socialdemokraterna inte längre styra och ställa efter eget godtycke. Historia har skrivits.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson

Ämnen du kan följa