Ledare Politik handlar om konflikter. Det märktes när Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor höll sitt tal i Almedalen på lördagskvällen.

Störst applåder fick nog Busch Thor för sin kritik mot Socialdemokraternas smutskastning av KD. ”Jag vill be Socialdemokraterna titta lite extra på min ryggtavla när jag går av scenen, det är så en ryggrad ser ut.”, sade en nöjd Busch Thor. De gamla Allianspartierna Centern och Liberalerna fick sig också en släng av sleven.

Det huvudsakliga temat för talet var annars de bortglömda grupperna i samhället. Och under det här paraplyet samlas ett par politiska frågor som det är märkligt att andra partier inte har gjort till sina. Bland annat tryckte Ebba Busch Thor hårt på patienternas situation i Sverige. KD ska bli ett parti för alla som fastnat i vårdköer.

Hon lyfte även att det fattas tiotusentals platser på ålderdomshem framöver. Intressant var dock att Busch Thor inte berörde familjens ansvar för äldre. Det är möjligen uttryck för ett annat KD än tidigare.

KD-ledaren talade vidare om att villadrömmen ska vara uppnåelig för fler. Ett påpekande som bör gå hem.

I Sverige är annars situationen att politiken driver på produktionen av lägenheter i bilfria städer, samtidigt som det stora flertalet drömmer om en villa. Norrköping är ett exempel på det – de senaste årens delvis politiskt pådrivna byggande har främst resulterat i lägenheter i flerbostadshus.

En annan i viss mån undanskymd konflikt som Kristdemokraterna lyfter är situationen för många av landets vapenägande jägare och sportskyttar. Ny hård implementering av EU-lagstiftning och, vad det verkar, en generell vilja från myndighetshåll att strama åt har fått missnöjet att gro i denna grupp. Att det kan vara politiskt smart för KD att ta i frågan är dels för att argumenten i många fall brister. Varför ska jägarna bli lidande för att skjutningarna blir fler och hotet från terrorister ökar – när det inte är jaktvapen som är problemet i dessa fall, utan främst insmugglade illegala vapen? Dels är jaktfrågor så pass viktiga för dem det engagerar att personerna kan vara benägna att rösta därefter. Jägarna och sportskyttarna är en viktig så kallad vertikal väljargrupp, som består av en blandning av person från hela samhället.

Ebba Busch Thors tal var ett av en partiledare med medvind. När vinden vänder – för det gör den alltid – kommer det visa sig till vilken grad partiet är med på tåget.