Centrum för alla

8 augusti 2019 04:00

Först drabbades Vasaparken i Norrköping av skottlossning, därefter en gata i Stortorgets närhet. För några år utsattes en kiosk vid just Stortorget för beskjutning och på andra håll i centrum har bomber exploderat.

Det smäller högt att bo i centrala Norrköping, skulle en annan som bor i Stortorgets närhet galghumoristiskt kunna utbrista! Men egentligen är förstås händelserna bara tragiska och inget annat.

Enligt folkbladet.se har den nya vapenlagen visserligen börjat få effekt, kriminella uppträder faktiskt lite försiktigare än tidigare. Men just nu känns det som en klen tröst. Att "vanligt" folk sällan riskerar att drabbas av brottsliga uppgörelser känns också mindre tryggt när skjutvapen kommer till användning. Även missade kulor träffar nämligen något – eller någon.

Nu kan man visserligen hävda att centrum inte är hårdare drabbade än många andra områden i Norrköping och det ligger mycket i det. Men nu talar jag inte bara i egen sak, för det finns åtminstone en faktor som skiljer de centrala delarna i en stad från alla andra områden. Nämligen att centrum också är stadens kärna – och därmed ett område som så att säga inte bara "tillhör" de som råkar bo där, utan stadens alla invånare.

Stadskärnor som drabbas av brottslighet och otrygghet drabbas också lätt av förslumning. De som kan flyttar ut och inte minst brukar det gälla barnfamiljer. Färre vill flytta till gator som under andra omständigheter borde vara eftertraktade. Centrum tillhör alla stadens invånare, men de som inte nödvändigtvis behöver vara där undviker ofta de centrala delarna. Därmed skadas också ortens allmänna sammanhållning.

Dylikt urbant förfall kan drabba städer av varierande storlek och av varierande skäl – men dit har vi tack och lov inte kommit i Norrköping. Ännu. För medan stadskärnan levt upp de senaste åren, skulle extremt våld (till vilket jag faktiskt räknar skottlossning på gator och torg) snabbt kunna bryta utvecklingen.

Det är polisens uppgift att bekämpa brott, vad Norrköpings kommun kan göra är att vara uppmärksam på vad som händer, inte ta något för givet och arbeta förebyggande. Det är i hela stadens intresse.

Ledarkrönika

Hans Stigsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson