Bygg inte bort industristaden

Det går att förstå Freudenbergs oro för Wettex-fabrikens framtid. Inte minst på grund av otydliga politiska signaler.

Bara de mest framgångsrika företagen tillverkar produkter så framgångsrika att de blir egennamn för själva verksamheten. Tankarna går till Vespa, dammsugartillverkaren Hoover och (möjligen) Coca-Cola.

Samt naturligtvis Wettex i Norrköping.

Därför borde mer än en norrköpingsbo höja på ögonbrynen när Freudenberg – som tillverkar Wettexduken – uttalar oro för fabrikens framtid i Norrköping. Detta efter att kommunalrådet Reidar Svedahl (L) aviserat kommunens byggplaner för södra delen av Inre hamnen. "På sikt kommer det utan tvekan att bli bostäder här" säger Svedahl självsäkert.

 

Samtidigt bedyrar kommunalrådet att det inte är fråga om att köra bort Freudenberg. Fast den till synes dubbla retoriken inger inte något riktigt förtroende. För naturligtvis kan också en enskild fabrik bli svår att hantera i ett område som i övrigt består av bostäder. Och även om Svedahl sangviniskt säger att det går bra att bygga lite längre bort om Freudenberg vill det, så påpekas också att företaget då inte längre "har någon laglig rätt att förhindra byggandet".

På lite kortare sikt går det säkert att komma överens ändå, men vad händer när månaderna blir år och till sist decennier? Långt efter att dagens makthavare lämnat politiken.

Då blir det lättare att förstå Freudenbergs oro. Det handlar om säkerhetsfrågor, som även om de hanteras på bästa sätt kan väcka oro bland närboende, liksom den relativt omfattande lastbilstrafik som företaget är beroende av. Det är över huvud taget inte helt lätt att få företag att samsas med boende och i den mån många (eller kanske bara få) av de senare protesterar, brukar företagsverksamhet ofta få styrka på foten.

 

Tyvärr får man nog säga att inflyttade i nya bostadsområden inte alltid är de mest toleranta. Emellanåt uppmärksammas till exempel missnöje med närliggande bondgårdar och medföljande dofter av gödsel med mera på olika håll i landet. Men bondgårdarna låg ju där först!

Norrköping är en stad med stolta industriella anor och med en tradition av att ta just industrifrågor på allvar. Vi har inte råd att riskera några företag för aldrig så flashiga bostadsområden! Visst kan det till exempel innebära lite högre ljudnivå i närområdet, men det är i så fall det trevliga ljudet av tillväxt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson

Ämnen du kan följa