Borgerliga (S)öderköping

22 september 2016 04:00

Nu börjar valarbetet, säger Pia Dingsten som är ordförande för Socialdemokraterna i Söderköping. Men journalisterna som har samlats till den snabbt sammankallade presskonferensen är intresserade av något annat. Tidigare under fredagsmorgonen den 16 september har kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving (S), före detta Ravander, meddelat att han lämnar uppdraget.

I NT dagen därpå gick det att läsa: ”Kommer den politiska kartan i Söderköping att ritas om? När koalitionens främste initiativtagare Mattias Geving nu hoppar av väcks det många frågor”.

Platsen för pressträffen är en byggarbetsplats vid Ramunderskolan. Där uppförs en ny förskola.

Omgivningen är inte sinnebilden för medeltidsstaden. Under fötterna knastrar gruset på byggvägen. Och när en traktor, en John Deere 8530, som precis har lämnat spannmål dånar förbi går det knappt att höra vad politikerna säger.

Mattias Geving (S) lämnar efter endast två år som kommunalråd, ändå beskrivs han som Söderköpings starke man. Kanske beror det på att han lyckats med något på pappret ganska osannolikt. Efter hans åtta år som heltidsengagerad politiker har borgerliga Söderköping fått ett socialdemokratiskt kommunalråd. Och när en ny ordförande för kommunstyrelsen ska väljas efter honom avgörs det på S medlemsmöte den 13 oktober. Men det som nu verkar så självklart, att S ska ha posten, är det verkligen det?

Visst, det är naturligt att det parti som i en uppgörelse med andra har fått en viss post tillsätter samma igen. Och Socialdemokraterna har kommit överens med Moderaterna och Miljöpartiet om att de ska ha posten, partiet är ju ändå störst.

Det som gör att tillvägagångssättet inte är hugget i sten är att Söderköpings väljare lade fler röster på Alliansen än på de rödgröna i valet 2014. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (då Folkpartiet) och Kristdemokraterna fick 4 479 röster. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 4 328 röster. Det ger 46,25 procent mot 44,68 procent. Men efter att mandaten fördelats fick blocken vardera 18 platser i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna fick med 8,7 procent av rösterna tre mandat.

Situationen med SD som vågmästare gjorde att partierna sökte samarbeten över blocken, något som även diskuterats och förberetts innan valdagen. Det slutade med att M gick samman med S och MP. Därmed bröts Alliansens dominans och historia skrevs.

Efter 62 år av borgerligt styre hade Socialdemokraterna kommit till makten i Söderköpings stad. I delar av kommunen, som tidigare varit borgerligt dominerade landskommuner, var det första gången någonsin som S styrde.

Men om det inte gick att bilda en borgerlig majoritet efter valet, går det då att med trovärdighet tala om att Söderköping är borgerligt men styrs av Socialdemokraterna?

I viss mån är det möjligt, vilket leder oss tillbaka till Sverigedemokraternas tre mandat och den dramatiska hösten 2014.

De två namnen på SD:s lista tackade snabbt nej till att sitta i kommunfullmäktige. Kvar fanns då bara fyra namn som skrivits in för hand på valsedlarna. Även de personerna tackade i tät följd nej till en plats i fullmäktige – utom den sista.

Med endast en röst blev Michael Danielsson i Stegeborg invald i Söderköpings kommunfullmäktige. Men det tog lång tid innan Länsstyrelsen beslutat om han skulle få posten, säger Danielsson. Därför var han aldrig med på det första fullmäktigemötet eller förhandlingarna kring den nya majoriteten.

På frågan om han sympatiserar med SD är Michael Danielsson tydlig, det gör han inte. Tvärtom har han alltid arbetat mot dem. Danielsson berättar att när han gick på sitt första kommunfullmäktigemöte hade han med sig en tuschpenna för att stryka över SD:s partibeteckning på namnskylten. I stället skrev han ”PV”, vilket står för politisk vilde. Sedan har beteckningen ändrats till ”politiskt oberoende”.

Danielsson vill beskriva sig som politiskt närstående Moderaterna, men han känner inte att han har ett mandat att fatta och driva på avgörande beslut som vilken majoritet som ska styra.

Med en politiskt oberoende ledamot som sympatiserar med Moderaterna skulle dock Alliansen kunna räkna in ytterligare ett mandat, vilket gör att de med en rösts övervikt blir större än de rödgröna och får egen majoritet. Givet att fler väljare röstade borgerligt i valet är det möjligt att försvara en sådan majoritetsbildning, även om den grundas på ett svagt mandat för en borgerligt oberoende ledamot. Samtidigt är det outforskad terräng – inga försök har gjorts för att bilda en sådan majoritet.

Med den bakgrunden går det att tala om att det inte är självklart att Socialdemokraterna ska ha posten som kommunstyrelsens ordförande i borgerliga Söderköping.

Att Alliansen skulle kunna bilda majoritet med stöd av en politiskt oberoende ledamot anser moderata kommunalrådet Yvonne Persson mest vara en hypotetisk fråga.

När det avgående kommunalrådet Mattias Geving tillfrågas om hur han ser på att fler personer röstade på Alliansen i valet 2014 hänvisar han till att mandaten trots allt blev lika. Valresultatet gjorde därför att något av blocken var tvunget att söka stöd.

I politiken på kommunal nivå kan man inte alltid bibehålla blocken, säger Yvonne Persson. Hon menar att man måste vara mer pragmatisk lokalt än på riksplanet.

Även Geving är inne på samma spår när han per telefon säger att ekonomin och framtidsprognoserna gör att vissa beslut måste fattas, oavsett vilka partier som styrt hade de i en del fall stått inför samma beslut.

Oppositionsrådet och Söderköpings tidigare borgmästare Inga–Lill Östlund (L) menar dock att det spelar roll vilka som styr i Söderköping. Hon är orolig över i vilken takt den S–ledda majoriteten nu spenderar pengar. ”Det är oerhört viktigt att det är ordning och reda i ekonomin, tidigare när Alliansen styrde strävade vi efter ett överskott på 10–12 miljoner årligen. Under de gångna två mandatperioderna var överskottet mer än 150 miljoner kronor. Det är förutsättningen för att göra investeringar”, säger Östlund. Nu ser hon bekymrat framför sig de stora kostnaderna för E22:an som kommunen bör förbereda sig för. Även inom kommunens kärnverksamheter, barnomsorg, skola samt äldre– och handikappomsorg, kommer det i framtiden att behövas stora investeringar och driftkostnaderna kommer att öka.

Östlund beskriver att kommunledningen under det senaste halvåret har börjat skapa en konflikt mellan stad och land, satsningar görs i centralorten och verksamheter centraliseras dit. Det är viktigt att se till hela kommunen – vi är så lyckligt lottade att vi har stad, skärgård och landsbygd, framför hon.

Omorganisationen i kommunen har också varit till nackdel för oppositionen, berättar Östlund. Hon beskriver att den politiska organisationen har blivit mer sluten och det inte längre finns samma möjligheter till dialog, det gör att oppositionen nu får färdiga förslag som de antingen kan vara för eller emot. Möjligheten att nå samsyn i frågor under beredningsarbetet har försvunnit, enligt oppositionsrådet.

När Geving får bemöta kritiken från oppositionen menar han att problemen är kopplade lika mycket till personliga förändringar som de organisatoriska. Att L:s, C:s och KD:s representanter går från att ha varit ordföranden i nämnder till opposition gör att de får nya roller, i vilka det ingår att söka upp informationen mer aktivt. Något han säger att han själv fick göra i opposition. Och kritiken om centraliseringen hävdar han är ensidig.

Att borgerliga Söderköping inte längre styrs av Alliansen är troligen som i många andra mindre kommuner mer en fråga om person än ideologi.

Men efter att S i Söderköping förklarat att valrörelsen är i gång väcks frågan om framtiden – valet 2018. Hittills säger partierna att de går till val själva.

Mattias Geving berättar efter pressträffen vid förskolebygget att han tror att Moderaternas valresultat avgör mycket, går partiet framåt har de fortsatt mandat att samarbeta med S. Backar M kanske andra samarbeten ska sökas.

Oavsett utfall framstår Socialdemokraterna som vinnare i den politiska spelplanen som Geving regisserat. Och det dominerande partiet i det största blocket, Moderaterna i Alliansen, drar konsekvent det kortaste strået. Backar M kan S bilda majoritet med C, L och KD. Går M framåt betyder det sannolikt att S har kvar posten som kommunstyrelsens ordförande.

Med två år kvar till valet framstår det som väldigt oklart vilket parti som en väljare ska rösta på för att få en borgerlig majoritet efter 2018. Erfarenheterna från förra valet visar att det verkar krävas mer än majoritet för att Alliansen ska styra i borgerliga Söderköping.

Ledarkrönika

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz