Bidragsslöseriet gynnar extremism

17 juni 2016 04:00

Nu ska det vara slut med aningslöst extremistkramande. Inga offentliga medel ska riskera att gå till så kallat våldsbejakande budskap.

Tro det. Som Dagens Nyheter kunde avslöja 16/6 får Sveriges förenade muslimer (SFM) ta del av skattebetalarnas pengar, i form av bidrag på över en halv miljon kronor. Det är nästan lika mycket som exempelvis Svenska FN-förbundet får. På mer eller mindre goda grunder pytsar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ut nästan 8,5 miljoner kronor i det uttalade syftet att motarbeta rasism.

SFM har emellertid rykte om sig att vara hemvist för salafism, det vill säga en sträng och intolerant tolkning av islam. Göteborgs stad, som tidigare aningslöst hjälpte organisationen, avbröt samarbetet efter att Säpo inledde en förundersökning om brott kopplade till våldsbejakande extremism. SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammade också Sveriges förenade muslimer i reportaget ”Jihad i Göteborg” härom året. Den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp påpekar att organisationen tidigare bland annat bjudit in hatpredikanter.

Statsrådet Alice Bah Kuhnke (MP) – försöker samtidigt gömma sig bakom principen att en minister inte får uttala sig i ett enskilt ärende. Må vara, men Bah Kuhnke hade kunnat yttra sig om allmänna förhållanden och om bidrag gått till, säg, Soldiers of Odin hade hon knappast förblivit tyst... Fast Bah Kuhnke sitter risigt till. Hon var nämligen tidigare generaldirektör för just den myndighet som beviljat Sveriges förenade muslimer drygt 500 000 (då hette myndigheten Ungdomsstyrelsen). I kölvattnet på Kaplan-affären och misstankarna om smygislamisering inom Miljöpartiet vill företrädare säkert inte få ytterligare en grön (!) skandal över sig.

Fast, som det går att läsa på nyhetsplats i dagens NT, är inte ens allt detta nog. Den ansvarige handläggaren för bidraget till SFM är nämligen en viss Omar Nur, tidigare huvudman för den numera konkursade muslimska Jasminskolan i Norrköping. Trots att Nur dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll för två år sedan har myndigheten låtit honom behålla sin tjänst.

Vad vi kan lära av hela denna dystra historia, är att uppgörelsen med den tidigare allenarådande politiskt korrekta låt gå-mentaliteten i relationen till islamistisk väckelse fortfarande tillåts få genomslag i beslut om exempelvis bidragsfördelning. En annan förklaring kan vara allmän inkompetens bland ansvariga beslutsfattare och en förkärlek att vara alla goda gåvors givare, att aningslöst och slarvigt kasta ut skattepengar till den som äskar om stöd för något mer eller mindre behjärtansvärt ändamål.

Det krävs en uppgörelse med både det ena och det andra. Öppet och smygislamistiska organisationer ska inte ha ett öre av skattebetalarnas pengar. De ska tvärtom hållas under uppsikt och vid behov motarbetas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson