Besök i katastrofstaden?

9 mars 2018 04:00

”Vi ser med oro på hur det gått i Norrköping” säger Jonas Sjöstedt, på tillfälligt besök i staden (NT 8/3). Kanske tänker han på gängkriminaliteten, de många skottlossningarna eller rentav hög arbetslöshet bland invandrare?

Nejdå, det som riskerar att omvandla Norrköping till en politikens No go-zon är att Socialdemokraterna haft den dåliga smaken att samarbeta med kommunens tre mindre borgerliga partier. ”Vi ser hur ett sådant samarbete har drabbat Norrköping med LOV” (lagen om valfrihetssystem), konstaterar Sjöstedt.

I själva verket riskerar emellertid LOV att i värsta fall bli en halvmesyr eftersom få äldre med rätt till hemtjänst gjort egna val – och då automatiskt förpassas till kommunens omsorg. Dessutom kan det diskuteras vilken information de äldre egentligen fått.

Fast vänta nu, hela det ovanstående resonemanget bygger ju på Sjöstedts uppfattning att LOV av någon icke redovisad anledning skulle vara dåligt, men att det trots allt inte kan vara så dåligt i Norrköping eftersom reformen hittills varit en måttlig framgång! I själva verket är problemet förstås att kommunen tycks bjuda in privata utförare med armbågen. Men varför skulle LOV över huvud taget vara dåligt, ens enligt vänsterpartiuppfattning?

Sjöstedt tycker förmodligen den sista frågan är onödig, eftersom privat driven verksamhet – enligt hans mening – nästan alltid är av ondo! Antingen har vi ett samhälle som är jämlikt eller så har vi ett borgerligt samhälle” hävdar Sjöstedt. Det säger en hel del om hans ideologiska hemvist, liksom partiets rötter långt bakåt i historien. I hundra år har ordet borgerlig varit ett skällsord för SKP/VPK/V. I Sjöstedts värld finns det inte något sådant som borgerlig jämlikhet, mer än som beskrivning av ojämlikhet. Bara socialister kan vara jämlika, på riktigt. Genom decennierna har kommunister (för under större delen av partiets historia var de ju just det) talat om borgerliga friheter eller borgerliga rättigheter – för att inte tala om borgerlig demokrati! – för att beskriva inbillade oförrätter som skulle avskaffas bara de själva fick makten. Och det gör faktiskt Sjöstedts språkbruk i Norrköping en smula obehagligt.

Socialdemokrater har alltid varit något av ideologiska kättare i yttervänsterns världsbeskrivning. Att samarbeta med borgerliga partier är, nästan oavsett omständigheter, skäl nog för misstänkliggörande. Det är därför Sjöstedt är orolig för utvecklingen i Norrköping. Det är därför vi andra inte har någon anledning att oroas. Men däremot fortfarande tycka att Alliansstyre vore ännu bättre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson