Även laglös landsbygd

17 januari 2017 04:00

Ibland beskrivs det nästan som ett laglöst land – vissa områden i vissa städer. Det är där bilbränder kan anläggas varje natt. Det är där gatstenar kan möta räddningstjänst under utryckning. I Sverige finns det 53 stycken sådana utsatta områden som har pekats ut av polisens Nationella operativa avdelning, Hageby i Norrköping är ett av dem.

Skrivs det ”organiserad brottslighet” i dag är det troligt att många i tanken placerar fenomenet i en miljö som liknar de miljonprogramsbyggen som dominerar många av utanförskapsområdena. När poliskrisen behandlas är det samma landskap som återkommer, vissa områden i städer runt om i landet används som exempel på de växande problemen. Även under riksdagens första partiledardebatt debatterades situationen i några förorter. Under debatten märktes det att växande kriminalitet som tar nya uttryck nästan börjar bli synonymt med en del stadsdelar. Att politikerna nu lovar hårdare straff och tuffare tag mot den organiserade brottsligheten där är bra. Samtidigt är det inte bra om polisen och ansvariga beslutsfattare låser sig vid bilden av att problemen främst kopplas till några utsatta områden. Då är det lätt att situationen utanför storstäderna glöms bort.

I Lantbrukets affärstidning ATL skrev redaktören Per Österman (31/12) om det han kallade för ”en av landets största brottsvågor”. ”Allt stjäls i en närmast industriell skala. Traktorer, fyrhjulingar, aggregat, diesel, bekämpningsmedel, däck, gripar, airbags, handredskap, båtmotorer”, beskrev Österman. Det han syftar på är stöldturnéer som drar över landsbygden i Östergötland och andra län. Och det rör sig om stora värden.

När jord- och skogsbruket har rationaliserats och blivit allt mer inriktat på stordrift har även värdet ökat på maskinerna. Ett skördaraggregat, som är en del av en skogsmaskin, kan vara värt nästan en miljon kronor. Det har resulterat i att den stora, tunga och otympliga skogsmaskinsdelen allt oftare stjäls när maskinen står obevakad i skogen några timmar.

Även traktorer och bilar stjäls eller bli utsatta för att det försvinner delar från dem. I skydd av mörkret förekommer det att drivmedel stjäls från bensinstationer, bränsletankar och fordon, följden av det är ofta stora materiella skador. Också båtmotorer försvinner när ligor går in med båt till bryggorna längs med kusten. Bostadshus och uthus får uppbrutna dörrar, plundras och bytet fraktas snabbt ut ur landet.

Stöldturnéerna som härjar på landsbygden är visserligen av ett annat slag än de problem som finns i städernas utanförskapsområden. Samtidigt kan båda situationerna ge upphov till en likartad känsla – hopplöshet.

När polisen lovas mer resurser är det viktigt att säkerställa att de kommer såväl staden som landsbygden tillgodo. För trots att landskapen ser så olika ut kan både staden och landsbygden ibland upplevas som nästan laglösa.

En snut i varje knut räcker inte, det krävs fler poliser på grusvägarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!