Ärkebiskopen förstår inte sitt uppdrag

5 juli 2017 04:00

Ärkebiskop Antje Jackelén har vid olika tillfällen fått kritik för att hon inte tydligare har talat om förtrycket av kristna i Mellanöstern. I fokus har Islamiska statens härjningar i norra Irak stått. Den kristna minoriteten hotas av utplåning. Bör Sveriges ärkebiskop i det läget gå ut och kraftfullt ta de kristnas parti? Hjälpa dem och visa sitt stöd? Kritikerna menar att hon inte har gjort det och att hon därför sviker sitt uppdrag som ärkebiskop.

Ärkebiskopen har mot detta menat att att hon verkligen har protesterat mot Islamiska statens etniska rensningar och att Svenska kyrkan är engagerad i hjälparbetet, men att hon inte vill göra skillnad på kristna och icke-kristna. IS förtryck drabbar alla, inte minst shiamuslimer och yezidier. Alla förtjänar hjälp, har hon förklarat. Om Svenska kyrkan endast skulle bry sig om en grupp skulle det kunna orsaka splittring.

Debatten har varat ett tag och har varit tämligen låst. Intressant var därför att Svenska kyrkan under Almedalsveckan anordnade ett seminarium om de kristnas ställning i Mellanöstern med just ärkebiskopen som en av talarna. Medverkade gjorde även arabisten och f d diplomaten Jan Henningson samt Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén. Skulle vi få höra ett nytt budskap från ärkebiskopen?

Kyrkan ska missionera

Det fick vi inte utan hennes linje är fortsatt densamma som tidigare, trots att hon själv varit på resa i norra Irak för att just träffa de kristna.

Tänker ärkebiskopen rätt? Både ja och nej, skulle jag säga. Hon har givetvis rätt i att alla oavsett trostillhörighet bör få sina mänskliga rättigheter skyddade. På den punkten ska Svenska kyrkan inte göra skillnad på folk och folk.

Däremot har alla kristna också ett annat uppdrag, och det är att se till att budskapet om Jesus Kristus sprids över världen. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar”, säger Jesus i Bibeln. Uppdraget kallas för missionsbefallningen. Kyrkan ska inte bara passivt tillhandahålla gudstjänster utan även missionera.

Det är här som ärkebiskopen går fel i tanken. Hon förväxlar kyrkans allmänna humanitära arbete med arbetet att stötta de kristna i Mellanöstern som en del i att stötta den världsvida kristna kyrkan.

Att stötta de kristna församlingarna förutsätter inte att några andra grupper diskrimineras. Det är endast att se till att Guds ord bevaras i Mellanöstern, den plats där den kristna tron uppstod.

Enkelt uttryckt kan man säga att Svenska kyrkan har två uppgifter. Det ena är att hjälpa människor i nöd. Det andra är att hjälpa kristna överallt att kunna fortsätta vara kristna.

Det är bara den första uppgiften som Svenska kyrkan kan hjälpa alla med, vilket den givetvis ska forstätta med precis som nu. Den andra uppgiften handlar om helt andra saker. Där är det inte fråga om att förse människor med mat och mediciner utan att hjälpa dem att överleva som församlingar så att de kan överleva som församlingar. Den delen kan ingen sekulär hjälporganisation som Röda korset eller Läkare utan gränser hjälpa dem med. Den uppgiften kan bara andra kristna utföra.

För övrigt anser jag att Islamiska staten bör förstöras.

Stefan Olsson är fil dr i statskunskap och frilansskribent med inriktning på försvars- och säkerhetspolitik.

Krönika

Stefan Olsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stefan Olsson