Är Moderaterna nya lantbrukspartiet?

14 maj 2019 04:00

Moderaterna profilerar sig allt mer i lantbruksfrågor, såväl lokalt i Norrköping som nationellt. En utveckling som pekar på den resa partiet har gjort de senaste tio åren.

I måndagens NT rapporterades det om att Moderaterna i Norrköping kräver större flexibilitet från kommunens sida i frågor som rör lantbruket. Under ett besök på Eneberga gård på Vikbolandet tryckte M-företrädarna, däribland oppositionsrådet Sophia Jarl, på problemen med reglerna som rör vilka tider stallgödsel får köras ut på åkrarna. Det är en högst jordnära fråga som allmänheten har begränsat intresse av, men som är av stor betydelse för lantbrukarna och deras företag.

Att Moderaterna lyfter specifika lantbruksfrågor tyder på att partiet har ersatt ett grunt intresse för livsmedelsproduktionens förutsättningar mot ett djupare engagemang. Det är inte heller första gången Moderaterna i Norrköping uppmärksammar den här typen av problem under senare tid.

Nationellt engagerar sig även Moderaterna allt mer i frågor viktiga för lantbruket. Och det allt starkare intresset från Moderaternas sida för de agrara näringarna bör ses i ljuset av att partiet har påverkats av såväl externa som interna förändringar.

I det senaste valet minskade generellt stödet i storstäderna, men i småstäder och på landsbygder bibehölls eller ökade stödet. Att östgöten och riksdagsledamoten John Widegren (M) blev utnämnd till talesperson med landsbygdsfrågorna på sitt bord pekar också på att partiet väljer att ta frågorna på större allvar. Tidigare har nämligen landsbygdsfrågorna blandats ihop med andra politikområden.

Med Allianssamarbetet lagt på is öppnas nya behov och möjligheter upp inom Moderaterna att täcka de frågorna som andra Allianspartier tidigare ägt. Exempelvis fick Centerpartiet länge ha monopol på landsbygds- och lantbruksfrågorna i Alliansen.

Nu får dock Centerpartiet se upp. Moderaterna i Östergötland började aktivt arbeta med frågor kring stad-land och livsmedelsförsörjning för ett antal år sedan. Ett arbete som nu visar sig ha genomförts i precis rätt i tid, och spridit sig i partiet också på nationell nivå.

Centerpartiet som under Alliansåren hade mutat in landsbygdsfrågorna riskerar att inte vara beredda på vad det innebär att få konkurrens från Moderaterna. Särskilt när Centerns väljarbas i allt större utsträckning finns i storstäderna och Moderaternas på landsbygderna kan ett avgörande skifte vara på gång.

Är rent av Moderaterna på väg att bli det nya landsbygdspartiet? Det parti som bättre än andra förstår lantbrukets förutsättningar? Det återstår att se. Men ser vi på de lokala politiska utspelen i Norrköping verkar Moderaterna mer än tidigare i alla fall ha ambitionen att bli ett parti för både stad och land.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz