"Tack vare" när något är bra

3 februari 2019 05:00

Språket förändras och ofta är det inte så mycket att anmärka på det, som läsarna av denna språkspalt har noterat vid det här laget. Men somliga betydelseglidningar kan man gott försöka bromsa. Jag håller med den läsare som hörde av sig angående uttrycken på grund av respektive tack vare. De har inte samma innebörd.

”Tack vare” uttrycker ett positivt orsakssamband. Det låter konstigt att säga ”tack vare att det var halt körde jag av vägen”, som är det exempel läsaren ger.

Ibland ser man "tack vare" använt som ett neutralt uttryck. Om det blivit vanligare törs jag inte säga. Något alldeles nytt fenomen är det dock knappast. Erik Wellander tar upp det redan 1939 i sin klassiska "Riktig svenska", vilket visar att saken inte var självklar ens då. ”Tack vare” bör användas endast då det finns något att tacka för, slår han fast och exemplifierar i karaktäristisk stil: ”’W var tack vare sin korta levnad ingen produktiv författare’ är oklanderligt uttryckt endast om man betraktar det som en lycka att han inte hann skriva mer.”

Men även den sjuttio år yngre Svensk ordbok finner skäl att påpeka samma sak i anslutning till uppslagsordet tack: "tack vare hans slarv uppstod en farlig situation" är enligt ordboken inte en "normal mening".

”På grund av” är däremot ett neutralt uttryck, som enbart slår fast ett orsakssamband.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostmedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson