Ledartyperna vi gärna vill ha som chefer

Förrförra veckan handlade det om vilka chefstyper ni inte vill ha. Den här veckan är det era tankar om de goda ledarna. Tack för era bidrag!

”En bra ledare ska ha ordning på papperen och kunna konsten att delegera. En delegerad uppgift utförs sällan eller aldrig exakt så som chefen tänkt sig. Då måste chefen finna sig i det, så länge resultatet blir det efterfrågade." 

"Är totalt trygg i sin roll och därmed helt prestigelös. Är alltid villig att lyssna, bearbeta förslag till förbättringar och sätter de underställdas förutsättningar först, utan att offra sig själv."

 

"Chef, det kan vilken idiot som helst bli. Men ledare, det blir bara de som kan lyssna och entusiastisk förmedla budskap för att nå målen. Omger sig gärna med olika typer av människor och diskuterar och involverar sina kollegor. Lyssnar och säger: Intressant, berätta mer, när någon kommer med en invändning."

"En ledare ger omgivningen möjligheter att fatta egna beslut och ger därigenom den enskilde möjlighet att växa. Det resulterar i en positiv utvecklingskurva och skapar människor som är nyfikna och som drivs av att utveckla och förbättra."

"När en anställd kommer till chefen med ett problem tycker jag att kommentaren 'Hur skulle du vilja lösa detta?' är bättre än 'Jag skall titta på detta'. Då har chefen både minskat sin arbetsbörda och fått en nöjd anställd."

 

"Bra ledarskap ses i ljuset av ett bra medarbetarskap. Det ska finnas ett ömsesidigt förtroende och respekt mellan de som leder och de som blir ledda. En god ledare inser att 10–15 procent av medarbetarna är intelligentare och smartare än ledaren själv."

"En bra chef har respekt för sin personal, kommer med uppskattande ord när något varit bra och ställer rimliga krav.”

"En bra ledare har järnkoll, men avstår från att peta i detaljer."

"God självinsikt, bra självkänsla, målmedvetenhet och att kunna ta konflikter. Ibland peka med hela handen, inget fel i det så länge chefen är tydlig med vad som krävs av en anställd. Nej tack till Mys-Torsten som smyger omkring och vill vara  bästis med alla."

 

Slutligen en reflektion över stora arbetsplatser:

"En organisation är som ett tåg: några vill sitta framme vid loket och titta framåt, några följer lite passivt med i de mittersta vagnarna, i de sista vagnarna finns bromsklossarna med dem som tittar mer bakåt än framåt. Tyvärr går det inte att bara koppla av de sista vagnarna, då blir det nya vagnar som blir sistavagnar."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Glenning

Ämnen du kan följa