Villa Sjöängen hade varit vårt val

29 juli 2019 05:00

Det kan bara tolkas som missriktad välvilja att klassa ut Villa Sjöängen och mot sådant hjälper föga en debatt. Vid mitt besök på Villa Sjöängen såg jag vad det innebär att värna om dem som fått demens och deras anhöriga när det gäller bostadens funktion och standard. Att lägga ner Villa Sjöängen beror förmodligen på att politiker och tjänstemän ger sig tolkningsföreträde i en sådan här fråga utan att förstå att det fodras en känsla för ömmande omständigheter.

Besök gärna demensboendena i Söderköping, som jag känner till, för att se vad Söderköpingsborna får hålla tillgodo med när det gäller standarden på demensboendet. Rummen medger knappt att man kan ta emot besök och uppleva en hemkänsla, utan man hänvisas till allmänna och i vissa fall korridorliknande utrymmen.

Hade vi haft en Villa Sjöängen hade det varit vårt val.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
PeRo