INSÄNDARE Nyligen kom beskedet att omkring 130 arbetsförmedlingskontor kommer läggas ner och sedan tidigare har 4500 personer varslats om uppsägning. Detta innebär att många kommuner kommer stå helt utan den service på daglig basis som det fysiska mötet ger. Morten Hjeltholt, docent vid Köpenhamns universitet, har visat på negativa konsekvenser som den snabba digitaliseringen ger där stora grupper ställs utanför arbetsliv, studier samt möjligheten att delta i olika sorters kulturaktiviteter.

Det forskningsprojekt som Linnéuniversitet driver i Botkyrka kommun visar också på att digitaliseringen inte helt fullt ut kan ersätta det fysiska mötet för att överbygga kulturella och språkliga hinder.

Vid en omfattande digitaliseringsprocess är min uppfattning att det är viktigt att det visas hänsyn till de grupper som står långt­ifrån arbetsmarknaden och om det finns hinder att tillgodogöra sig den digitala tekniken så är det av yttersta vikt att de får den hjälp de behöver. Det är klart att arbetsmarknads­politiken på många områden behöver förbättras men då handlar det om att göra det successivt samt att ett privat alternativ är plats för att komplettera de goda insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna redan gör, men detta kräver offentlig upphandling och kommer förmodligen ta flera år. Därmed finns det en risk att servicen och matchningen försämras samt fördröjs för dem som är i behov av Arbetsförmedlingens hjälp både för dem som är självgående och dem som står långtifrån arbetsmarknaden.

Det finns ingen evidens­baserad vetenskaplig forskning som visar på att de privata alternativen gör bättre resultat än de offentliga. Detta tillsammans med att inget nytt privat alternativ ännu är på plats gör också att hela förändringsprocessen kan tappa fart om vi en snar framtid går mot en lågkonjunktur.