Vi värnar om undersköterskorna

11 september 2019 04:00

Angående ”Värna om oss undersköterskor”, NT 2/9.

Signaturen ”Undersköterska” skriver om sin oro för hur kommunens tuffa ekonomiska läge kan komma att påverka äldrevården.

Arbetet med nästa års budget är ännu i sin linda och det är fortfarande för tidigt att säga i vilken utsträckning verksamheten på våra äldreboenden kommer att påverkas. Det står emellertid klart att kommunen står inför ett stort besparingsarbete under de närmaste åren, och för att lyckas med det måste vi hjälpas åt inom hela organisationen.

Som du kanske vet pågår redan ett arbete med att skapa en flexiblare bemanning där personal mellan olika enheter kan hjälpa varandra. På så vis vill vi på sikt öka antalet anställda och minska antalet tim­vikarier, samtidigt som ­personalen ska finnas där de gör mest nytta för brukarna. För att lyckas med det är ni medarbetare oerhört viktiga utifrån er ­erfarenhet av hur verksamheten bedrivs, och ni ­kommer därför att få en central roll i det fortsatta arbetet.

Jag håller också med dig om att personalens kunskap och engagemang är vår allra viktigaste tillgång. Med det sagt är besparingar bland medarbetarna en åtgärd som vi endast tar till i absolut sista hand, och i de fall det ändå har skett brukar medarbete med undersköterskeutbildning och nittonårig erfarenhet inte vara de första att påverkas. Det är en yrkesgrupp som vi fortfarande kommer att behöva fler av, även när tiderna blir tuffare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Vikmång (S) Ordförande i Vård- och ­omsorgsnämnden