Vi måste alla agera, Nu!

25 september 2019 04:00

Klimatvisa (”Dra, dra min gamla oxe..”)

Sjung, sjung nu alla vänner det bästa ni förmår

Så kanske Jorden känner att vi med henne står?!

Å dirra darra dirra vart gräs på torr savann´

Å knirra knarra knirra all snö som ännu kan

Nu är det dags för alla att göra vad man kan

Om Moder Jord ska palla behöver vi varann´

Tillsammans ska vi sträva för skogar, is och hav

I stället för att gräva en girighetens grav

Politiker och andra tänk efter vad ni gör

Skyll inte på varandra vad ni har ansvar för

Vi måste bromsa farten, och se vår destruktion

Och göra rätt från starten i all vår produktion

Vår kära jord får svettas för allt vårt frosseri

Hon redan överhettas av brist på empati

Nu kan vi bara stärka vår älskade planet

Om vi tillsammans verka, i solidaritet

Vi måste krisen vända, för livet på vårt klot

Vi männ´skor är de enda som nu kan råda bot

Och detta kan vi klara om vi bestämmer oss

Att jord-resurser spara och genast sluta slåss!

Klimatvisa (”Vi gå över daggstänkta berg”)

Vi går över torrlagda berg, kom igång

Där vita isen smält och tappat färg, kom igång

Sorger har vi många jordens feberpanna ånga

Där vi går över torrlagda berg, kom igång

Om barnen ska kunna känna hopp, kom igång

Må kol- och oljebruket få ett stopp, kom igång

Sluta diskutera, nu måste vi agera

Om barnen ska kunna känna hopp, kom igång

Vi strejkar och höjer vår röst, kom igång

På hela vår planet från väst till öst, kom igång

Tiden börjar rinna men tillsammans kan vi hinna,

om vi strejkar och höjer vår röst, kom igång!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Det finns en framtid!