Vi har inte råd att göra kommunen oattraktiv

8 oktober 2019 04:00

I Valdemarsviks kommun är den politiska samsynen kring ”Vision Valdemarsvik 2025” total.

Det är en vision där Valdemarsvik ska möta framtiden som en expansiv och offensiv kommun, där barnen ska växa och de äldre ska ha det bra. Alla medborgare ska ha en god kommunal service, företag, föreningsliv och kultur en central roll.

En vision är inte bara vara en vision, det ska också ses om en kompass till de politiska beslut som fattas och det ska vara reallistiskta mål som kan uppnås.

Vägen dit är tuff, Valdemarsvik är nu i en mycket omfattande besparingsperiod, alla inblandade förstår allvaret i kommunens ekonomi, finanser och verksamhet måste harmonisera och svåra beslut kommer att behöva tas.

Dessa beslut kan slå hårt inom kärnverksamheterna skola, vård och omsorg, kommunens samtliga medarbetare måste ändå jobba för att leverera en fullgod kvalité inom verksamheterna.

I detta får inte visionen om framtiden stiga åt sidan, det är snarare då den är ännu viktigare för en kommun.

Nybyggarpartiet gick till val på att kommunen måste satsa på marknadsföring, föreningsliv och en bred kultur, allt för att säkerställa det viktigaste – skola, vård och omsorg.

NB satt i den politiska majoriteten 2010 till 2018 och under dessa år ökade kommunens inflyttning, den får inte stanna upp.

I det ekonomiska stålbadet kommunen nu går igenom måste vi begripa vart den leder. Om kostnader som inte ses som kommunala kärnverksamheter plockas bort biter sig kommunen själv i svansen, vi har inte råd att göra kommunen oattraktiv, inflyttning och besöksnäring är otroligt viktig, vi måste veta vart vi är på väg.

Politiken måste ta fram konsekvensanalyser på alla beslut, här måste ”Vision Valdemarsvik 2025” ligga som grund.

Vilken typ av framtid vill den politiska majoriteten ha?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Styrelsen Nybyggarpartiet