Vi befinner oss i en budgetprocess

1 augusti 2019 11:11

Svar på "Vad är det som ska exkluderas?" från 30/7.

Jag förstår att min artikel om kommunens finansiella ställning har väckt nyfikenhet hos dig och hos många fler. Det var min avsikt. Det kan för många anses rimligt att bidra med lite mer kommunal skatt för att slippa avstå något av den kommunala service vi idag har att ta del av. Det är dock viktigt att alla inser att höjd kommunal skatt alltid drabbar människor med låga inkomster mest och har en negativ inverkan på samhällsekonomin i stort.

Det här är inte svar på din fråga men jag avser inte heller att i nuläget ge dig konkreta exempel på besparingar istället för skattehöjningar. Vi befinner oss i en budgetprocess där många moderata företrädare har konstruktiva förslag inför vår moderata budget. Dessa ska processas internt.

Min artikel ska ses som ett ställningstagande; Vi moderater kommer att vända på många stenar innan vi ber Norrköpings skattebetalare om mer pengar. Efter vår interna process ska jag vara fullständigt transparent och öppen med hur vi vill prioritera. Jag tar för givet att alla partier kommer redovisa ett förslag på budget i balans där det framgår hur förslaget påverkar människors vardag. Då kan du, Ulla Bjurström, liksom många andra väljare ta ställning till vilken budget som är mest ansvarsfullt för Norrköpings framtid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sophia Jarl (M) Oppositionsråd Norrköpings kommun