Insändare Det är fredag och vi står i Hörsalsparken, en grupp Norrköpingsbor i olika åldrar som samlas här varje vecka för klimatstrejk. En ung kille stannar till och vill prata. Han säger att han tänker på klimatet och oroar sig varje dag. Han undrar hur det ska gå för framtida barn och barnbarn om han får några. Han är en av många unga som känner ångest för sin framtid och för barn som ännu inte finns. Ska det behöva vara så?

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det fortfarande möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Det kräver dock ”en omställning utan motstycke”. Utsläppen måste minska med 45 procent fram till 2030. Med andra ord har vi drygt tio år på oss att genomföra omfattande samhällsförändringar.

Det är många som nu har börjat bli medvetna om klimatkrisens omfattning, men som känner sig osäkra på vad vi som enskilda individer kan göra. Visst är det bra att källsortera, minska på sitt resande och äta mer vegetariskt. Men det räcker inte.

Klimathotet är akut. Därför behövs ett akut agerande. Vi behöver visa politiker och företagsledare att det finns en stark opinion som kräver en snabb omställning till ett fossilfritt samhälle. Det bästa vi kan göra är därför att organisera oss. Delta i demonstrationer och strejker. Skriva till politiker och företag. Gå med i miljöorganisationer. Engagera oss politiskt.

Det viktiga är att vi gör något, för det är bara vi som har den möjligheten. Vi är de som råkar finnas till under den korta tid i historien då det fortfarande går att agera och vända utvecklingen. Vårt ansvar är enormt och därför måste vi göra allt vi kan och lite till.

Ditt engagemang behövs. För när tillräckligt många protesterar så kommer en förändring att äga rum. Så har det varit historiskt och så kommer det vara nu. Den 27 september är det global klimatstrejk. Förhoppningen är att deltagandet blir större än någonsin, då vuxna ombeds att strejka tillsammans med ungdomarna. Alla är välkomna, alla behövs! Fredag 27 september kl 15–17 i Hörsalsparken.